Výpis systémových zpráv

Obec Lubenec

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Oprava ploch chodníku od ul. Sídliště do ul. Jelení 11.09.2020 23.11.2020 Nezveřejněna
Nákup zemního plynu v období od 1. 1. 2022 do 1. 1. 2025 05.06.2020 12.06.2020 Nezveřejněna
Svoz tříděného a komunálního odpadu CHYBÍ 27.05.2020 Nezveřejněna
Správa veřejného osvětlení v Lubenci a jeho místních částech CHYBÍ 27.05.2020 Nezveřejněna
Zpracování projektové dokumentace (PD) na stavbu Revitalizace Malého rybníka v Lubenci 15.07.2013 27.05.2020 Nezveřejněna
Stavební úpravy učeben v ZŠ Lubenec 21.06.2019 27.05.2020 Nezveřejněna
Dětské hřiště Lubenec 28.06.2018 27.05.2020 Nezveřejněna
Fasáda panelového domu č. 234 13.04.2018 27.05.2020 Nezveřejněna
Fasáda panelových domů č. 232 a 233 17.03.2017 27.05.2020 Nezveřejněna
Výměna povrchu chodníku v ulici Zahradní k mostu přes Blšanku 15.03.2017 27.05.2020 Nezveřejněna
Vybavení učeben ZŠ Lubenec 21.06.2019 27.05.2020 Nezveřejněna
Fasáda panelového domu č. 242 21.04.2020 21.04.2020 Nezveřejněna
Lubenecký rybník - úprava přelivu 07.05.2019 15.04.2020 Nezveřejněna
Drahonice - veřejné osvětlení 15.01.2020 12.03.2020 Nezveřejněna
Oprava ulic K nádraží a kolem bytových domů čp. 71 a 79 Lubenec 13.05.2019 11.03.2020 Nezveřejněna
Rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace v areálu ZŠ Lubenec 13.05.2019 11.03.2020 Nezveřejněna
Výměna střešní krytiny obytného domu čp. 12/13 04.04.2018 27.05.2019 Nezveřejněna
Revitalizace rybníka Libkovice 17.01.2019 10.05.2019 Nezveřejněna
Lubenec, výměna povrchů komunikace 06.09.2018 20.11.2018 Nezveřejněna
Územní plán Lubenec - změna č. 1 17.10.2018 20.11.2018 Nezveřejněna
Oprava ulice Sídliště - výměna povrchů 29.05.2017 30.05.2017 Nezveřejněna
Výměna povrchu chodníku od mostu přes Blšanku k čp. 150 na ulici Podbořanská 15.03.2017 20.03.2017 Nezveřejněna
Dodávky plynu pro obec Lubenec od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2022 16.02.2017 22.02.2017 Nezveřejněna
Obec Lubenec – nákup zemního plynu v období od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2022 16.02.2017 22.02.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce šaten s příslušenstvím na hřišti v Lubenci 18.07.2016 08.07.2016 Nezveřejněna
Provedení fasády panelových domů č. 231, 206 a oprava balkonů 27.06.2016 01.07.2016 Nezveřejněna
Výměna povrchu chodníku od trafostanice k čp. 125 22.06.2016 22.06.2016 Nezveřejněna
Oprava zpevněných ploch u bytových domů v Lubenci – Pražská ulice 18.12.2015 18.12.2015 Nezveřejněna
Revitalizace centra Lubence – etapa II. A 29.05.2013 07.12.2015 Nezveřejněna
DODÁVKY PLYNU PRO OBEC LUBENEC PRO ROK 2014 20.02.2014 07.12.2015 Nezveřejněna