Výpis systémových zpráv

Město Litoměřice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Kropicí vůz – vozidlo do 7,5 t 04.10.2019 15.10.2019 Nezveřejněna
VZ/014/2019 - Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – instalace VZT 20.05.2019 05.09.2019 Nezveřejněna
Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití 21.08.2019 29.08.2019 Nezveřejněna
VZ/007/2019 - ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 - bezbariérový přístup 21.05.2019 25.07.2019 Nezveřejněna
Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice IV. etapa 10.06.2019 10.06.2019 Nezveřejněna
VZ/006/2019 - MŠ Mládežnická - zateplení fasád a střechy 13.03.2019 20.05.2019 Nezveřejněna
Provozovatel MHD v Litoměřicích od 01.02.2019 do 30.06.2019 - JŘBU 31.01.2019 22.02.2019 Nezveřejněna
VZ/034/2015 - Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Litoměřice 04.12.2015 11.01.2019 Nezveřejněna
VZ/046/2015 - Úklid centra města 03.12.2015 11.01.2019 Nezveřejněna
VZ/009/2015 - Příprava a výroba televizního zpravodajství pro město Litoměřice 30.03.2015 11.01.2019 Nezveřejněna
VZ/006/2015 - Dálková měřidla a pasportizace budov majetku města 15.05.2015 11.01.2019 Nezveřejněna
VZ/045/2018 - Litoměřice, Topolčianská č.p. 447 - stavební úpravy pro nové kanceláře na Odboru dopravy a SH 09.11.2018 08.01.2019 Nezveřejněna
VZ/035/2018 - Litoměřice, Pod Vinicí - oprava chodníku 31.07.2018 04.01.2019 Nezveřejněna
VZ/031/2018 - MŠ Litoměřice, provozovna Alšova – zateplení pláště a střechy objektu 26.06.2018 04.01.2019 Nezveřejněna
VZ/038/2018 - Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití 18.12.2018 19.12.2018 Nezveřejněna
VZ/032/2017 - Litoměřice, objekt hromadného parkování u AN - parkovací systém P+R - zhotovení DSP 24.07.2018 29.11.2018 Nezveřejněna
VZ/030/2017 - Litoměřice, Máchovy schody 25.08.2017 29.11.2018 Nezveřejněna
VZ/026/2017 - Litoměřice, Růžovka - oprava chodníků 13.07.2017 29.11.2018 Nezveřejněna
VZ/040/2017 - Nákup 3 ks podzemních kontejnerů 15.12.2017 07.11.2018 Nezveřejněna
VZ/035/2017 - Nákup 6 ks podzemních kontejnerů 10.10.2017 07.11.2018 Nezveřejněna
VZ/037/2017 - Osobní užitkové vozidlo pro OSVaZ 27.10.2017 05.11.2018 Nezveřejněna
VZ/017/2017 - Realizace dotazníkového šetření Průzkum dopravního chování v litoměřické spádové oblasti 15.05.2017 05.11.2018 Nezveřejněna
VZ/015/2017 - CŠJ - havárie - oprava střechy 24.05.2017 02.11.2018 Nezveřejněna
VZ/022/2017 - Akční plán udržitelné energetiky a adaptace města Litoměřice na klimatické změny (SECAP) do roku 2030 27.06.2017 02.11.2018 Nezveřejněna
VZ/021/2017 - Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Litoměřice 27.06.2017 02.11.2018 Nezveřejněna
VZ/014/2017 - ZŠ Havlíčkova - rekonstrukce sociálních zařízení 20.06.2017 02.11.2018 Nezveřejněna
VZ/012/2017 - Masarykova ZŠ a ZŠ Ladova - oprava běžeckých drah školního hřiště 09.05.2017 02.11.2018 Nezveřejněna
VZ/008/2017 - SSZ Na Valech - Osvobození, Litoměřice 23.03.2017 02.11.2018 Nezveřejněna
VZ/38/2013 - Vzdělávání úředníků a zaměstnanců MěÚ Litoměřice 09.12.2013 02.11.2018 Nezveřejněna
VZ/021/2018 - Litoměřice, Roosveltova - oprava veřejného osvětlení 11.06.2018 22.10.2018 Nezveřejněna