Výpis systémových zpráv

Město Hrádek nad Nisou

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Zahradní ulice - prodloužení kanalizace 21.01.2019 20.02.2019 Nezveřejněna
ÚPRAVA FASÁDY A VÝMĚNA OKEN OBJEKTU Č.P. 124 „CAMELOT“ 01.02.2019 20.02.2019 Nezveřejněna
Kupní smlouva - použitý univerzální stroj DAPPER 5000 VIN:DAPP5009171033, použitá příkopová sekačka 4DAP5036, použitý hydraulický přidržovač 20.12.2018 28.01.2019 Nezveřejněna
Přesun a obnova historické památky-kaple Žitavská ulice Hrádek nad Nisou 24.01.2017 24.01.2019 Nezveřejněna
Odstavná plocha ZŠ Lidická 20.08.2018 02.01.2019 Nezveřejněna
Výběr technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci Komunitní centrum Hrádek nad Nisou 29.10.2018 02.01.2019 Nezveřejněna
ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou 19.12.2018 21.12.2018 Nezveřejněna
Dodatek č.1 - Ul. Jílová, Zl. Výšina - kanalizace a oprava povrchu komunikace 29.11.2018 13.12.2018 Nezveřejněna
„Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictví" a „Uhelná - Revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty“ - Opakované zadání 29.11.2018 03.12.2018 Nezveřejněna
Park Cihelna Hrádek nad Nisou - I. etapa 30.10.2018 31.10.2018 Nezveřejněna
Oprava povrchu místní komunikace ul. Polní 16.10.2018 30.10.2018 Nezveřejněna
Revitalizace části herních zahrad při MŠ Oldřichovská a MŠ Donín, Hrádek nad Nisou, okres Liberec 24.10.2018 29.10.2018 Nezveřejněna
Komunitní centrum Hrádek nad Nisou – opakované zadání 15.10.2018 18.10.2018 Nezveřejněna
Hrádek nad Nisou - Multifunkční sportovní hřiště Sídliště Pod tratí – opakované zadání 27.09.2018 17.10.2018 Nezveřejněna
Snížení energetické náročnosti a nástavba odborných učeben ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou 10.10.2018 12.10.2018 Nezveřejněna
VZMR/2018/620 "Částečná oprava CAS 32 T 815" 05.09.2018 06.09.2018 Nezveřejněna
REKONSTRUKCE ZŠ LIDICKÁ – OPRAVA SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ 19.06.2018 08.08.2018 Nezveřejněna
Instalace fotovoltaického systému na střechu ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou 03.08.2018 03.08.2018 Nezveřejněna
4 města zachraňují přes hranice - protipovodňový přístřešek (2.zadání) 12.07.2018 31.07.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce sociálního zázemí sokolovny- interiér šaten 27.04.2018 31.07.2018 Nezveřejněna
Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních vod chemickými látkami používanými při provozu přádelny brownfield Bekon - Hrádek nad Nisou 28.03.2018 20.06.2018 Nezveřejněna
Ul. Jílová, Zl. Výšina-kanalizace a oprava povrchu komunikace 26.03.2018 07.06.2018 Nezveřejněna
Ul. Oldřichovská - kanalizace pro řadové domy a oprava komunikace přilehlých uliček 05.06.2018 05.06.2018 Nezveřejněna
HTÚ lokalita pro výstavbu RD v ul. Pod Ovčím kopcem, Hrádek nad Nisou 30.04.2018 05.06.2018 Nezveřejněna
Zvýšená bezpečnost v ul. Donínská, Hrádek nad Nisou 30.04.2018 05.06.2018 Nezveřejněna
Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou – Interiér (opakované zadání) 25.05.2018 28.05.2018 Nezveřejněna
Údržba zeleně města Hrádek nad Nisou 2018 - 2022 02.05.2018 15.05.2018 Nezveřejněna
"Výměna vrchních rozvodů veřejného osvětlení AlFe za izolované rozvody AES v rámci rekonstrukce rozvodné sítě NN ČEZ Distribuce, a.s. ev.č. IE-12-4002894 a demontáž a montáž svítidel VO" 26.04.2018 09.05.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny - Hrádek nad Nisou 27.04.2018 03.05.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce zařízení cestovního ruchu, rekreační areál Kristýna (cyklo III.) 08.04.2015 16.04.2018 Nezveřejněna