Výpis systémových zpráv

Obec Jenišovice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Parkoviště na p.č. 282/5 u ZŠ Jenišovice část "B" 20.05.2021 26.05.2021 Nezveřejněna
ZŠ Jenišovice, technologické vybavení školní kuchyně 28.07.2020 11.08.2020 Nezveřejněna
ZŠ Jenišovice, technologické vybavení školní kuchyně 28.07.2020 10.08.2020 Nezveřejněna
Prodloužení vodovodu Steblík 15.05.2020 21.05.2020 Nezveřejněna
Rozšíření MŠ Jenišovice o další prostory, zázemí pro polytechnické vzdělávání 29.04.2020 07.05.2020 Nezveřejněna
Oprava MK na p.p.č. 2589/1 a prodloužení MK na p.p.č. 2638, Jenišovice 2019 19.04.2019 16.10.2019 Nezveřejněna
Oprava MK na p.p.č 2589/1 a prodloužení MK na p.p.č. 2638 19.04.2019 03.07.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy č. p. 12, Jenišovice 16.04.2019 18.04.2019 Nezveřejněna
Chodník Jenišovice - Mariánka, I. etapa 14.03.2019 21.03.2019 Nezveřejněna
Úprava stávajícího příkopumístní komunikace v k.ú. Odolenovice u Jenišovic 18.06.2018 28.06.2018 Nezveřejněna
Úpravy veřejných prostranství v obci Jenišovice, ČÁST B - úpravy chodníku a parkování v okolí ZŠ 25.04.2018 05.05.2018 Nezveřejněna
OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI V JENIŠOVICÍCH ČÁST A 30.04.2018 05.05.2018 Nezveřejněna
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A POVRCHŮ V JENIŠOVICÍCH 2017 12.06.2017 20.06.2017 Nezveřejněna
Přístavba k objektu tělocvičny ZŠ Jenišovice 12.06.2017 20.06.2017 Nezveřejněna
Oprava části místní komunikace, Jenišovice, Frajdorf 27.07.2016 27.07.2016 Nezveřejněna
Sanace svahového sesuvu v obci Jenišovice 03.05.2015 01.12.2015 Nezveřejněna
Zlepšení nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 31.07.2015 01.12.2015 Nezveřejněna
Oprava dětského hřiště u MŠ v Jenišovicích 31.07.2015 01.12.2015 Nezveřejněna
MŠ Jenišovice, řízené větrání 02.07.2015 14.09.2015 Nezveřejněna
Úvěr Jenišovice 10.04.2013 05.08.2015 Nezveřejněna
Komunikace Jenišovice 23.07.2013 05.08.2015 Nezveřejněna
ZŠ Jenišovice, elektroinstalace 14.07.2014 05.08.2015 Nezveřejněna
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Jenišovice 12.07.2014 05.08.2015 Nezveřejněna
Úpravy rozvodů ÚT v ZŠ Jenišovice 28.02.2014 05.08.2015 Nezveřejněna
Úvěr Jenišovice 10.04.2013 05.08.2015 Nezveřejněna
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jenišovice 27.05.2013 15.04.2015 Nezveřejněna