Výpis systémových zpráv

Obec Radonice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Radonice – Cisternová automobilová stříkačka 01.07.2020 02.07.2020 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Instalace vzduchotechniky ve sportovní hale v Radonicích 19.12.2019 07.01.2020 Zveřejněna
Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového přístupu 20.12.2019 20.12.2019 Nezveřejněna
Smlouva o dílo - Sběrný dvůr Radonice 09.12.2019 20.12.2019 Zveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti 06.12.2019 19.12.2019 Zveřejněna
Kupní smlouva na veřejnou zakázku na dodávky Sběrný dvůr Radonice 12.08.2019 09.09.2019 Zveřejněna
Kupní smlouva na veřejnou zakázku Systém svozu Radonice 12.08.2017 09.09.2019 Zveřejněna
Zateplení sportovní haly v Radonicích 12.08.2019 05.09.2019 Nezveřejněna
Smlouva o dílo 2019 / 1 - Zateplení sportovní haly v Radonicích 12.08.2019 12.08.2019 Zveřejněna
Smlouva o dílo č. 2-2019 - Instalace vzduchotechniky ve sportovní hale v Radonicích 26.06.2019 28.06.2019 Zveřejněna
Smlouva o dílo č. 4-2019 - Oprava zchátralé kaple u Miřetic u Vintířova 25.06.2019 26.06.2019 Zveřejněna
Kupní smlouva - Kompostéry Radonice 25.06.2019 26.06.2019 Zveřejněna
Smlouva o dílo č. 3/2019 - Výměna oken a dveří v budovách čp. 95 a č. ev. 73 30.04.2019 03.05.2019 Zveřejněna
Smlouva o dílo č. 2019-04 - Veřejné osvětlení ve Vintířově 30.04.2019 24.04.2019 Zveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Radonice na ochranu mládeže v problematice drogových závislostí a další prospěšné účely vyplívající z činnosti spolku Světlo Kadaň z.s 12.03.2019 27.03.2019 Zveřejněna
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18-SML4167-01-SOD-RR 24.10.2018 07.12.2018 Zveřejněna
Smlouva o poskytnutí investiční dotace 18-SML4167-SOPD-RR 01.08.2018 07.12.2018 Zveřejněna
Dodatek č. 2 ke Smouva o dílo č. 2018-07 - Oprava vodní nádrže v Radechově 28.11.2018 28.11.2018 Zveřejněna
Dodatek č. 1 ke Smouva o dílo č. 2018-07 - Oprava vodní nádrže v Radechově 26.09.2018 02.10.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2018-07 - Oprava vodní nádrže v Radechově 03.08.2018 02.10.2018 Zveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Radonice 01.03.2018 31.08.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2018-05 Oprava zchátralé kaple před osadou Háj 25.06.2018 26.06.2018 Zveřejněna
Oprava vodní nádrže v Radechově CHYBÍ 26.06.2018 Nezveřejněna
Smlouva o dílo 2018-06 Veřejné osvětlení v Obrovicích 22.06.2018 22.06.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2018-03 - Veřejné osvětlení v Kadaňském Rohozci 25.04.2018 18.05.2018 Zveřejněna
Dohoda o realizaci akce Veřejné osvětlení v Kadaňském Rohozci a Obrovicích 18.04.2018 18.05.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2018-04 - Vodovod Radechov - prodloužení vodovodu v osadě 25.04.2018 25.04.2018 Zveřejněna
Smlouva o provedení díla - Zpracování energetického posudku - Snížení energetické náročnosti tělocvičny v obci Radonice 20.02.2018 28.03.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2018-02 Rekonstrukce veřejného osvětlení v II. části Doupovské ulice v Radonicích 26.03.2018 27.03.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2018-01 Rekonstrukce střechy poutní kaple Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu 04.01.2018 06.03.2018 Zveřejněna