Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Smlouvy organizace: Obec Radonice

Výpis systémových zpráv

Obec Radonice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Oprava chodníku u školy v Radonicích 19.09.2023 04.10.2023 Nezveřejněna
ČOV pro obec Žďov 15.05.2023 15.05.2023 Nezveřejněna
Hydrogrologický průzkum "Radonice - zdroj vody pro obec" 23.09.2014 14.11.2022 Nezveřejněna
Geodetické zaměření a vyhotovení geometrického plánu pro opravu a upřesnění vlastnických hranic a oddělení pozemků pro místní a účelové komunikace včetně chodníků 10.07.2014 14.11.2022 Nezveřejněna
Smlouva o výsypu a odvozu BIO odpadu 03.01.2014 14.11.2022 Nezveřejněna
Celková rekonstrukce komunikace - Vintířov u Radonic - uveřejnění smlouvy 15.05.2012 14.11.2022 Nezveřejněna
Oplocení MŠ v Radonicích 01.09.2013 14.11.2022 Nezveřejněna
Workoutové hřiště 01.09.2014 14.11.2022 Nezveřejněna
Montáž okapů a svodů na budově Obecního úřadu v Radonicích 14.04.2014 14.11.2022 Nezveřejněna
Osazení termoregulačních ventilů 25.06.2014 14.11.2022 Nezveřejněna
Kolumbárium 12.05.2014 14.11.2022 Nezveřejněna
Rekonstrukce střechy poutní kaple Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu 04.01.2018 14.11.2022 Nezveřejněna
Oprava zchátralé kaple před osadou Háj 25.06.2018 14.11.2022 Nezveřejněna
Sběrný dvůr Radonice 09.12.2019 14.11.2022 Nezveřejněna
Rekonstrukce podlah v hasičské zbrojnici v Radonicích 16.05.2017 14.11.2022 Nezveřejněna
Výměna oken v hasičské zbrojnici 11.05.2017 14.11.2022 Nezveřejněna
Smlouva o dílo č. 2022-06, Oprava kaple u Ždova 09.06.2022 12.10.2022 Zveřejněna
Smlouva o dílo č. 7-2022 - Údržba sochařských děl v obci Radonice 16.09.2022 11.10.2022 Zveřejněna
Smlouva na dodávku digitální úřední desky 19.07.2022 11.10.2022 Zveřejněna
Smlouva o dílo - Výkon inženýrské činnosti včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci Domácí čistírny odpadních vod Miřetice u Vintířova 05.04.2022 12.04.2022 Zveřejněna
Smlouva o dílo - Vypracování projektové dokumentace Domácí čistírny odpadních vod Miřetice u Vintířova 05.04.2022 12.04.2022 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2-2022 - Rekonstrukce sociálního zařízení radnice v obci Radonice 05.04.2022 08.04.2022 Zveřejněna
Pořízení nástavby na sběr a svoz tříděného odpadu na traktorový nosič 24.03.2022 24.03.2022 Nezveřejněna
Smlouva o zřízení a provozu informační platformy Smart INFO 07.03.2022 09.03.2022 Zveřejněna
Smlouva na rozšíření na verzi GDPR+ 07.03.2022 09.03.2022 Zveřejněna
Kupní smlouva č. 2021-2-KS - Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Radonice 10.07.2021 15.07.2021 Zveřejněna
Kupní smlouva č. 2021-1-KS - Nosič kontejnerů za traktor 19.05.2021 15.07.2021 Zveřejněna
Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Radonice 10.07.2021 12.07.2021 Nezveřejněna
Smlouva o dílo Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích 26.04.2021 19.05.2021 Zveřejněna
Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích 26.04.2021 26.04.2021 Nezveřejněna