Výpis systémových zpráv

Obec Radonice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Smlouva o dílo č. 3/2019 - Výměna oken a dveří v budovách čp. 95 a č. ev. 73 30.04.2019 03.05.2019 Zveřejněna
Smlouva o dílo č. 2019-04 - Veřejné osvětlení ve Vintířově 30.04.2019 24.04.2019 Zveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Radonice na ochranu mládeže v problematice drogových závislostí a další prospěšné účely vyplívající z činnosti spolku Světlo Kadaň z.s 12.03.2019 27.03.2019 Zveřejněna
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18-SML4167-01-SOD-RR 24.10.2018 07.12.2018 Zveřejněna
Smlouva o poskytnutí investiční dotace 18-SML4167-SOPD-RR 01.08.2018 07.12.2018 Zveřejněna
Dodatek č. 2 ke Smouva o dílo č. 2018-07 - Oprava vodní nádrže v Radechově 28.11.2018 28.11.2018 Zveřejněna
Dodatek č. 1 ke Smouva o dílo č. 2018-07 - Oprava vodní nádrže v Radechově 26.09.2018 02.10.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2018-07 - Oprava vodní nádrže v Radechově 03.08.2018 02.10.2018 Zveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Radonice 01.03.2018 31.08.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2018-05 Oprava zchátralé kaple před osadou Háj 25.06.2018 26.06.2018 Zveřejněna
Oprava vodní nádrže v Radechově CHYBÍ 26.06.2018 Nezveřejněna
Smlouva o dílo 2018-06 Veřejné osvětlení v Obrovicích 22.06.2018 22.06.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2018-03 - Veřejné osvětlení v Kadaňském Rohozci 25.04.2018 18.05.2018 Zveřejněna
Dohoda o realizaci akce Veřejné osvětlení v Kadaňském Rohozci a Obrovicích 18.04.2018 18.05.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2018-04 - Vodovod Radechov - prodloužení vodovodu v osadě 25.04.2018 25.04.2018 Zveřejněna
Smlouva o provedení díla - Zpracování energetického posudku - Snížení energetické náročnosti tělocvičny v obci Radonice 20.02.2018 28.03.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2018-02 Rekonstrukce veřejného osvětlení v II. části Doupovské ulice v Radonicích 26.03.2018 27.03.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2018-01 Rekonstrukce střechy poutní kaple Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu 04.01.2018 06.03.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo č. 2017-03 - Oprava mostu přes Růžový potok ve Ždově 29.06.2017 08.11.2017 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/07 - Rekonstrukce veřejného osvětlení v části Doupovské ulice v Radonicích 16.10.2017 08.11.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce dětského hřiště u panelových domů a rozšíření herních prvků ve sportovním areálu v Radonicích 05.05.2017 25.09.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo č. 2017 - 07 - Rekonstrukce veřejného osvětlení v části Doupovské ulice v Radonicích 31.07.2017 07.09.2017 Zveřejněna
Smlouva o dílo č. 2017-06 - Stavební úpravy a rekonstrukce instalací vody a kanalizace v bytovém domě čp. 145 28.06.2017 07.09.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo č. 2017-05 - Rekonstrukce kotelny v budově č. ev. 73 v Radonicích 10.07.2017 07.09.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo č. 2017-04 - Oprava kapličky u Vojnína 30.06.2017 07.09.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo č. 2017-03 - Oprava mostu přes Růžový potok ve Ždově 29.06.2017 07.09.2017 Nezveřejněna
Smlouva o provedení výroby dříví na OM - Těžba, přibližování, manipulace na rok 2017 12.04.2017 07.09.2017 Nezveřejněna
„Kompostárna Radonice“ 05.09.2016 06.09.2016 Nezveřejněna