Výpis systémových zpráv

Obec Radonice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Smlouva o dílo Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích 26.04.2021 19.05.2021 Zveřejněna
Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích 26.04.2021 26.04.2021 Nezveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Radonice na ochranu mládeže v problematice drogových závislostí a další prospěšné účely vyplívající z činnosti spolku Světlo Kadaň z.s 30.01.2020 13.10.2020 Zveřejněna
Smlouva o nájmu a dodávce PRIMASTANDARD 18.08.2020 01.09.2020 Zveřejněna
Školní nábytek do učebny přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice 14.08.2020 14.08.2020 Nezveřejněna
Kupní smlouva - Školní nábytek do učebny přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice 14.08.2020 14.08.2020 Zveřejněna
Kupní smlouva - „Pomůcky a ICT do učebny přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice“ 11.08.2020 13.08.2020 Zveřejněna
Kupní smlouva - „Radonice - Cisternová automobilová stříkačka“ 01.07.2020 13.08.2020 Zveřejněna
Smlouva č. 08041961 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci Podpora výměny kotlů v obci Radonice, okres Chomutov 03.07.2020 13.08.2020 Zveřejněna
Pomůcky a ICT do učebny přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice 11.08.2020 11.08.2020 Nezveřejněna
Radonice – Cisternová automobilová stříkačka 01.07.2020 02.07.2020 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Instalace vzduchotechniky ve sportovní hale v Radonicích 19.12.2019 07.01.2020 Zveřejněna
Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového přístupu 20.12.2019 20.12.2019 Nezveřejněna
Smlouva o dílo - Sběrný dvůr Radonice 09.12.2019 20.12.2019 Zveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti 06.12.2019 19.12.2019 Zveřejněna
Kupní smlouva na veřejnou zakázku na dodávky Sběrný dvůr Radonice 12.08.2019 09.09.2019 Zveřejněna
Kupní smlouva na veřejnou zakázku Systém svozu Radonice 12.08.2017 09.09.2019 Zveřejněna
Zateplení sportovní haly v Radonicích 12.08.2019 05.09.2019 Nezveřejněna
Smlouva o dílo 2019 / 1 - Zateplení sportovní haly v Radonicích 12.08.2019 12.08.2019 Zveřejněna
Smlouva o dílo č. 2-2019 - Instalace vzduchotechniky ve sportovní hale v Radonicích 26.06.2019 28.06.2019 Zveřejněna
Smlouva o dílo č. 4-2019 - Oprava zchátralé kaple u Miřetic u Vintířova 25.06.2019 26.06.2019 Zveřejněna
Kupní smlouva - Kompostéry Radonice 25.06.2019 26.06.2019 Zveřejněna
Smlouva o dílo č. 3/2019 - Výměna oken a dveří v budovách čp. 95 a č. ev. 73 30.04.2019 03.05.2019 Zveřejněna
Smlouva o dílo č. 2019-04 - Veřejné osvětlení ve Vintířově 30.04.2019 24.04.2019 Zveřejněna
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Radonice na ochranu mládeže v problematice drogových závislostí a další prospěšné účely vyplívající z činnosti spolku Světlo Kadaň z.s 12.03.2019 27.03.2019 Zveřejněna
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18-SML4167-01-SOD-RR 24.10.2018 07.12.2018 Zveřejněna
Smlouva o poskytnutí investiční dotace 18-SML4167-SOPD-RR 01.08.2018 07.12.2018 Zveřejněna
Dodatek č. 2 ke Smouva o dílo č. 2018-07 - Oprava vodní nádrže v Radechově 28.11.2018 28.11.2018 Zveřejněna
Dodatek č. 1 ke Smouva o dílo č. 2018-07 - Oprava vodní nádrže v Radechově 26.09.2018 02.10.2018 Zveřejněna
Smlouva o dílo 2018-07 - Oprava vodní nádrže v Radechově 03.08.2018 02.10.2018 Zveřejněna