Výpis systémových zpráv

Městys Holany

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Restaurování Sloupu se sochou Panny Marie Holany – sloup a zábradlí CHYBÍ 14.08.2019 Nezveřejněna
Restaurování Sloupu se sochou Panny Marie – sloup a zábradlí CHYBÍ 12.07.2019 Nezveřejněna
Stavební úpravy požární zbrojnice v Holanech CHYBÍ 18.02.2019 Nezveřejněna
Sadové úpravy CHYBÍ 18.02.2019 Nezveřejněna
Oprava hřbitova 2. etapa CHYBÍ 13.02.2019 Nezveřejněna
Oprava komunikace Holany CHYBÍ 12.02.2019 Nezveřejněna
Oprava hřbitova 2. etapa CHYBÍ 12.02.2019 Nezveřejněna
Oprava hřbitova 2. etapa CHYBÍ 02.11.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce školní budovy Holany č.p. 93 30.10.2018 30.10.2018 Nezveřejněna
Technický dozor investora akce Rekonstrukce školní budovy čp. 93 11.10.2018 15.10.2018 Nezveřejněna
Oprava komunikace Holany 28.05.2018 28.05.2018 Nezveřejněna
Oprava hřbitova 2. etapa 29.03.2018 10.04.2018 Nezveřejněna
Projekt-Rekonstrukce školní budovy Holanyčp.93 CHYBÍ 06.10.2017 Nezveřejněna
Holany - obslužná komunikace v lokalitě RD Jih SO 02 chodník 04.08.2017 04.08.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo č.14/16 Územní plán Holany 07.12.2016 20.12.2016 Zveřejněna
Oprava chodníku na hřbitově I. etapa CHYBÍ 01.11.2016 Nezveřejněna
Oprava chodníku na hřbitově I. etapa CHYBÍ 14.09.2016 Nezveřejněna