Výpis systémových zpráv

Město Kralovice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2021 a 2022 CHYBÍ 09.06.2020 Nezveřejněna
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2021 a 2022 02.06.2020 09.06.2020 Nezveřejněna
Stavební úpravy spojovací chodby v mateřské škole, Kralovice č.p. 605, k.ú. Kralovice u Rakovníka, parc. č. st. 955 14.06.2019 28.06.2019 Nezveřejněna
Kralovice - zpevněná plocha u hasičské zbrojnice 15.03.2019 21.03.2019 Nezveřejněna
Oddělený sběr odpadů města Kralovice 05.02.2019 06.02.2019 Nezveřejněna
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2013 11.01.2013 07.01.2019 Nezveřejněna
Sportovní a rekreační areál Kralovice, víceúčelová in-line dráha a koupaliště 23.10.2012 07.01.2019 Nezveřejněna
MŠ Kralovice - stavební úpravy stávající kuchyně 11.06.2015 07.01.2019 Nezveřejněna
Radnice Kralovice - rekonstrukce střechy 02.07.2015 07.01.2019 Nezveřejněna
II/201 Kralovice-Manětínská ulice, SO 150-Sady ČSA 150 08.06.2015 07.01.2019 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu za rok 2016 23.02.2015 07.01.2019 Nezveřejněna
Dodávka elektřiny v rámci sdružených dodávek elektřiny na rok 2016 18.05.2015 07.01.2019 Nezveřejněna
Kralovice - revitalizace území u kostela sv. Petra a Pavla 25.07.2016 07.01.2019 Nezveřejněna
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury – čistírna odpadních vod 15.10.2018 22.10.2018 Nezveřejněna
ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV 2020-2029 PRO ZAŘIZOVACÍ OBVOD KRALOVICE 02.10.2018 17.10.2018 Nezveřejněna
Nákup kompostérů pro občany města Kralovice 02.08.2018 02.08.2018 Nezveřejněna
Elektronizace agend Městského úřadu Kralovice 07.06.2018 13.06.2018 Nezveřejněna
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a 2020 27.04.2018 29.05.2018 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu na rok 2019 a 2020 27.04.2018 29.05.2018 Nezveřejněna
Dodávka IT infrastruktury pro město Kralovice 16.05.2018 16.05.2018 Nezveřejněna
Lidový dům Kralovice - havarijní stav jeviště 09.11.2017 16.11.2017 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2018 04.10.2017 20.10.2017 Nezveřejněna
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2018 04.10.2017 18.10.2017 Nezveřejněna
Stavební úpravy domu, Masarykovo nám. 38, Kralovice 13.09.2017 19.09.2017 Nezveřejněna
Stavební úpravy vnějších stěn jednotřídního pavilonu Mateřské školy Kralovice 06.06.2017 14.06.2017 Nezveřejněna
Dodávka elektřiny v rámci sdružených dodávek elektřiny na rok 2017 21.09.2016 17.01.2017 Nezveřejněna
Odbahnění a rekonstrukce rybníka k.č. 32 Bukovina 03.01.2017 17.01.2017 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu na rok 2017 21.09.2016 01.11.2016 Nezveřejněna
Kralovice - Liliová ulice 13.06.2016 13.06.2016 Nezveřejněna
Chodník Manětínská ulice 20.05.2015 16.03.2016 Nezveřejněna