Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Smlouvy organizace: Obec Lažiště

Výpis systémových zpráv

Obec Lažiště

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Posílení vodních zdrojů v obci Lažiště 09.03.2022 15.03.2022 Nezveřejněna
Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního domu Lažiště 10.09.2021 15.09.2021 Nezveřejněna
Rekonstrukce a nové zokruhování vodovodního řadu v Lažištích 18.06.2021 07.07.2021 Zveřejněna
Rekonstrukce a nové vybavení knihovny a modernizace vnitřních prostor OÚ Lažiště 16.10.2020 26.10.2020 Zveřejněna
„Intenzifikace ČOV v obci Lažiště“ 06.03.2020 06.03.2020 Nezveřejněna
Obecní chodník na komunikaci III/14258 v obci Lažiště 29.10.2018 25.09.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce kulturního domu Lažiště 24.09.2019 24.09.2019 Nezveřejněna
Obec Lažiště - Oprava mostku přes Němčský potok, Oprava mostku přes Žárovenský potok 25.10.2013 09.07.2019 Nezveřejněna
Projekt hydrogeologických prací: Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Lažiště 16.09.2013 09.07.2019 Nezveřejněna
Rozšíření a modernizace sportovně-rekreačního areálu v obci Lažiště 11.08.2011 09.07.2019 Nezveřejněna
Sběrný dvůr v obci Lažiště 31.07.2013 09.07.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce MŠ Lažiště 26.06.2013 09.07.2019 Nezveřejněna
Snížení prašnosti v obci Lažiště pořízením zametacího vozu 22.07.2013 09.07.2019 Nezveřejněna
Zateplení a výměna topné soustavy OÚ Lažiště 13.01.2015 09.07.2019 Nezveřejněna
Zateplení podlahy, umístění zdroje tepla a otopná soustava, v budově č.p. 59 v obci Lažiště 23.04.2019 09.07.2019 Nezveřejněna
Oprava Žárovenského potoka na parc. č. 1313/1 a 1313/3 - k.ú. Lažiště 19.05.2015 09.07.2019 Nezveřejněna
„Rekonstrukce nevyužívaného objektu dílen v obci Lažiště“ 01.10.2018 09.07.2019 Nezveřejněna
Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 59 v obci Lažiště 27.11.2018 10.12.2018 Nezveřejněna
Pořízení dopravního automobilu k posílení vybavení JSDH obce Lažiště pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz 11.08.2017 11.08.2017 Zveřejněna
Pořízení kontejnerového nosiče, štěpkovače a kontejnerů pro obec Lažiště 24.07.2017 25.07.2017 Zveřejněna
„Protipovodňové opatření - výstavba vodní nádrže - poldru v k.ú. Lažiště“ 04.01.2016 04.01.2016 Nezveřejněna