Výpis systémových zpráv

Městská část Praha-Řeporyje

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Vnitřní vybavení MŠ Řeporyje 04.05.2021 04.05.2021 Nezveřejněna
Rekonstrukce střechy budovy nádraží Řeporyje 04.03.2021 04.05.2021 Nezveřejněna
Přístavba MŠ Řeporyje 1.etapa 22.01.2021 22.02.2021 Nezveřejněna
Zhotovitel projektové dokumentace a inženýring, 5x ulice - MČ Praha - Řeporyje 22.08.2017 12.10.2020 Nezveřejněna
PD - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje 26.06.2018 12.10.2020 Nezveřejněna
Praha Řeporyje - Dětské hřiště Řepíkova 07.05.2019 12.10.2020 Nezveřejněna
PD - Řeporyje - komunikace, kanalizace, část A) a B). 08.07.2019 12.10.2020 Nezveřejněna
PŘÍSTAVBA MŠ ŘEPORYJE – HŘIŠTĚ-II. 31.07.2019 12.10.2020 Nezveřejněna
Architektonická studie a PD – Skatepark Řeporyje 06.04.2020 12.10.2020 Nezveřejněna
Oprava elektrických rozvodů a výměna osvětlení v ZŠ Praha 5 – Řeporyje 06.04.2020 12.10.2020 Nezveřejněna
Rekonstrukce komunikací v areálu základní školy Řeporyje 19.03.2020 12.10.2020 Nezveřejněna
Pořízení elektromobilu pro MČ Praha – Řeporyje 20.07.2020 12.10.2020 Nezveřejněna
Vybudování školního hřiště v ZŠ Praha 5 - Řeporyje 08.09.2020 12.10.2020 Nezveřejněna
Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje - Gastro(3) 01.09.2020 12.10.2020 Nezveřejněna
Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje – zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP 21.10.2019 28.10.2019 Nezveřejněna
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA JÍDELNY U ZŠ ŘEPORYJE 21.10.2019 22.10.2019 Nezveřejněna
Opěrná zeď v ulici Na vrchu, Praha - Řeporyje 09.10.2019 15.10.2019 Nezveřejněna
Dovybavení JSDH Řeporyje - nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 30 02.07.2019 15.07.2019 Nezveřejněna
PD a inženýring - Přístavba MŠ Řeporyje 08.06.2018 05.11.2018 Nezveřejněna
Vybudování Fitness parku Praha - Řeporyje 11.07.2018 05.11.2018 Nezveřejněna
„Výkon Koordinátora BOZP a Technického dozoru stavebníka v rámci akce: “Stavební úpravy a přístavba základní školy Řeporyje“ 23.08.2018 23.10.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy a přístavba základní školy Řeporyje 21.08.2018 24.08.2018 Nezveřejněna
PD a inženýring - Přístavba MŠ Řeporyje - II. CHYBÍ 26.02.2018 Nezveřejněna
Zateplení bytového domu - Etapa I., K Závětinám čp. 180, 15500 Praha Řeporyje 29.06.2016 02.12.2016 Nezveřejněna
Rekonstrukce konstrukčních vrstev komunikace v ul. Ve Výhledu v MČ Praha 5 - Řeporyje 03.11.2016 07.11.2016 Nezveřejněna
ZŠ Řeporyje - objekt dílen - stavební úpravy a přístavba 30.05.2015 16.08.2016 Nezveřejněna
Rekonstrukce povrchu hřiště ZŠ Praha 5 - Řeporyje 08.07.2015 08.12.2015 Nezveřejněna
Snížení prašnosti na území MČ Praha-Řeporyje 06.10.2014 08.12.2015 Nezveřejněna
Přístavba mateřské školy Praha - Řeporyje 06.10.2014 08.12.2015 Nezveřejněna
Přístavba ZŠ Řeporyje - zpracování PD 02.10.2015 04.12.2015 Nezveřejněna