Výpis systémových zpráv

MĚSTYS ŠKVOREC

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Rekonstrukce sociálních zařízení v budovách základních škol 01.07.2021 13.07.2021 Nezveřejněna
„Projektová dokumentace a související činnosti – chodníky ve Škvorci“ 03.05.2021 04.05.2021 Nezveřejněna
„Zpracování územního plánu č. 2“ 27.01.2021 01.02.2021 Nezveřejněna
Městys Škvorec – splašková kanalizace a rozšíření ČOV - zpracování projektové dokumentace 05.10.2020 11.10.2020 Nezveřejněna
Opravy komunikací a nové chodníky v městysu Škvorec – zpracování projektové dokumentace 25.08.2020 25.08.2020 Nezveřejněna
Pořízení nádob na separovaný odpad a kompostérů - Městys Škvorec 29.04.2020 22.05.2020 Zveřejněna
Pořízení nádob na separovaný odpad a kompostérů - Městys Škvorec 28.04.2020 21.05.2020 Zveřejněna
Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec 23.07.2019 25.07.2019 Nezveřejněna
Realizace protiradonových opatření v objektu základní školy ve Škvorci 28.06.2019 19.07.2019 Nezveřejněna
Nástavba MŠ Městyse Škvorec - dodání a instalace interiéru CHYBÍ 18.03.2019 Nezveřejněna
Nástavba MŠ Městyse Škvorec CHYBÍ 18.03.2019 Nezveřejněna
Nástavba MŠ Městyse Škvorec nábytek 23.04.2018 02.11.2018 Nezveřejněna
Nástavba MŠ Městyse Škvorec 23.04.2018 02.11.2018 Nezveřejněna
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro městys Škvorec 01.11.2017 03.11.2017 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo APRICUS spol. s r.o. CHYBÍ 17.07.2017 Nezveřejněna
Kamerový systém Škvorec 31.05.2017 07.06.2017 Nezveřejněna
Oprava komunikace Na Dolikách, Škvorec CHYBÍ 15.05.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce suterénu sokolovny Škvorec CHYBÍ 15.05.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce fasády budovy Úřadu městyse Škvorec 22.07.2016 02.08.2016 Nezveřejněna
Městys Škvorec - Výstavba 4 tříd základní školy 18.04.2016 18.04.2016 Nezveřejněna