Výpis systémových zpráv

Město Klecany

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Zveřejnění smlouvy: "Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty Klecany" - výkon TDS a koordinátora BOZP 05.08.2019 05.08.2019 Nezveřejněna
Dodávka a montáž multifunkční tlakové pánve do školní jídelny Základní a mateřské školy Klecany 23.07.2019 23.07.2019 Nezveřejněna
PD a IČ - Stavební úpravy, změna v užívání stavby čp. 968 Klecany na Denní stacionář a dětskou skupinu 24.06.2019 02.07.2019 Nezveřejněna
Intenzifikace ČOV Klecany - Zadávací dokumentace veřejné zakázky - opravená verze pro podávání elektronických nabídek 21.05.2019 22.05.2019 Nezveřejněna
Intenzifikace ČOV Klecany - Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky¨- verze pro podávání elektronických nabídek 21.05.2019 21.05.2019 Nezveřejněna
Intenzifikace ČOV Klecany - Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky - verze pouze pro vyzvednutí zadávací dokumentace a dalších dokumentů 21.05.2019 21.05.2019 Nezveřejněna
Zveřejnění smlouvy: Intenzifikace ČOV Klecany – technický dozor stavebníka CHYBÍ 17.05.2019 Nezveřejněna
Intenzifikace ČOV Klecany – technický dozor stavebníka 03.05.2019 09.05.2019 Nezveřejněna
Revitalizace sběrných míst ve městě Klecany - II. etapa 24.07.2018 21.11.2018 Nezveřejněna
Revitalizace sběrných míst ve městě Klecany 14.02.2018 21.11.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy vedle nového sběrného dvora ve městě Klecany 11.06.2018 21.11.2018 Nezveřejněna
Projektová dokumentace a inženýrská činnost akce Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech II. 15.11.2018 15.11.2018 Nezveřejněna
Zatraktivnění naučné stezky – II. etapa 04.10.2018 10.10.2018 Nezveřejněna
Zubní ordinace, Nám. Třebízského čp. 54, Klecany, č. parc. 92/2 k.ú. Klecany 19.09.2018 20.09.2018 Nezveřejněna
„Sběrný dvůr ve městě Klecany - nabídka vybavení - kontejnery na TKO“ 25.07.2018 27.08.2018 Nezveřejněna
Přístavba garáže hasičské zbrojnice ve městě Klecany 02.05.2018 13.07.2018 Nezveřejněna
„Konzultační, poradenské a kontrolní činnosti při provádění projektových prací a inženýrské činnosti“. 29.05.2018 28.06.2018 Nezveřejněna
Pořízení kompostérů pro obyvatele města Klecany 25.04.2018 25.04.2018 Nezveřejněna
Revitalizace území mokřadu v Klecanech - projektová a inženýrská činnost 06.03.2018 09.03.2018 Nezveřejněna
Sběrný dvůr ve městě Klecany 18.12.2017 03.01.2018 Nezveřejněna
Sociální byty č.p. 971 ve městě Klecany 20.12.2017 20.12.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce domu služeb č.p. 54 ve městě Klecany 26.06.2012 15.11.2017 Nezveřejněna
Dodávka a montáž průběžného (tunelového) mycího stroje do školní jídelny Základní a mateřské školy Klecany 21.06.2017 15.11.2017 Nezveřejněna
Nákup dopravního automobilu pro SDH Klecany 03.05.2017 15.11.2017 Nezveřejněna
Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ klecany 29.08.2017 15.11.2017 Nezveřejněna
"Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty Klecany" - výkon TDI a koordinátora BOZP 11.07.2017 13.07.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce domu služeb č.p. 54 ve městě Klecany 26.06.2017 28.06.2017 Nezveřejněna
Dodávka a montáž konvektomatu do školní jídelny Základní a mateřské školy Klecany 20.06.2016 10.02.2017 Nezveřejněna
Zatraktivnění naučné stezky v Klecanech 09.12.2016 10.02.2017 Nezveřejněna
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Klecany 03.02.2017 10.02.2017 Nezveřejněna