Výpis systémových zpráv

Obec Kostelní Lhota

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Stavební úpravy a vestavba základní školy Kostelní Lhota 27.03.2020 30.03.2021 Nezveřejněna
ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z KOSTELA V KOSTELNÍ LHOTĚ DO RETENČNÍ NÁDRŽE S PŘEPADEM DO NÁVESNÍHO RYBNÍKA 17.03.2020 30.03.2021 Nezveřejněna
ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z KOSTELA V KOSTELNÍ LHOTĚ DO RETENČNÍ NÁDRŽE S PŘEPADEM DO NÁVESNÍHO RYBNÍKA CHYBÍ 30.03.2021 Nezveřejněna
Kostel Nanebevzetí P. Marie – stavební práce 04.10.2019 22.10.2020 Nezveřejněna
Kostelní Lhota místní komunikace - humna za farou 19.08.2020 01.09.2020 Nezveřejněna
Kostel Nanebevzetí P. Marie - stavební práce - dodatek smlouvy 29.04.2020 13.05.2020 Nezveřejněna
Stavební úpravy a vestavba základní školy Kostelní Lhota 27.03.2020 07.04.2020 Nezveřejněna
ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD Z KOSTELA V KOSTELNÍ LHOTĚ DO RETENČNÍ NÁDRŽE S PŘEPADEM DO NÁVESNÍHO RYBNÍKA 17.03.2020 24.03.2020 Zveřejněna
Komunitní centrum Kostelní Lhota II 15.01.2020 24.01.2020 Nezveřejněna
Komunitní centrum Kostelní Lhota 28.01.2019 15.05.2019 Nezveřejněna
Záchrana kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kostelní Lhotě 03.12.2018 18.12.2018 Zveřejněna
Centrum pro opětovné použití výrobků pro občany obce Kostelní Lhota - dodávka elektromobilu 10.12.2018 18.12.2018 Zveřejněna
Centrum pro opětovné použití výrobků pro občany obce Kostelní Lhota - hala 17.12.2018 18.12.2018 Zveřejněna
Kupní smlouva na nemovitost - hospoda na hřišti 04.10.2018 18.12.2018 Zveřejněna
Žací stroj pro obec Kostelní Lhota 28.04.2018 18.12.2018 Zveřejněna
Úprava veřejného prostranství v centru obce - I. etapa 20.11.2013 18.12.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce základní školy Kostelní Lhota 12.11.2012 18.12.2018 Nezveřejněna
Lhota třídí bioodpad 15.08.2014 18.12.2018 Nezveřejněna
Protipovodňová opatření obce Kostelní Lhota 24.10.2014 18.12.2018 Nezveřejněna
Pořízení čistícího stroje v obci Kostelní Lhota 25.09.2014 18.12.2018 Nezveřejněna
Stavební úpravy a dostavba mateřské školy v Kostelní Lhotě 04.08.2015 18.12.2018 Nezveřejněna
Úprava veřejného prostranství v obci Kostelní Lhota - II. etapa 25.07.2016 18.12.2018 Znepřístupněna
Stavební úpravy mateřské školy v Kostelní Lhotě - dodatečné práce 21.09.2015 18.12.2018 Nezveřejněna
Kostelní Lhota - rekonstrukce chodníků podél silnice II/611 29.11.2017 18.12.2018 Zveřejněna
Kompostéry pro občany obce Kostelní Lhota 09.05.2018 18.12.2018 Zveřejněna
Obnova zvoničky v Kostelní Lhotě 11.07.2016 11.07.2018 Zveřejněna
ZÁCHRANA KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V KOSTELNÍ LHOTĚ – LOĎ A PRESBYTÁŘ – ETAPA I. 07.02.2018 11.07.2018 Zveřejněna
Kostelní Lhota - rekonstrukce levostranného chodníku podél silnice II-611 29.11.2017 02.01.2018 Zveřejněna
Přístavba a úprava ZŠ v Kostelní Lhotě 05.12.2017 13.12.2017 Nezveřejněna