Výpis systémových zpráv

Obec Běrunice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Rekonstrukce chodníků, zastávek a přechodu pro chodce v Běrunicích 09.04.2019 11.04.2019 Nezveřejněna
Běrunice - veřejné osvětlení a místní rozhlas - I. etapa 26.02.2019 06.03.2019 Nezveřejněna
Běrunice - vodovod - II. etapa a Běrunice, Velké Výkleky - vodovod - III.etapa 25.07.2018 14.12.2018 Nezveřejněna
Běrunice – Rekonstrukce požární zbrojnice 27.08.2018 01.09.2018 Nezveřejněna
Efektivní nakládání s odpady v obci Běrunice - Dodávka kolového nakladače pro manipulaci s odpady 31.05.2018 02.07.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce WC a umýváren TJ Sokol Běrunice 16.01.2017 02.07.2018 Nezveřejněna
Běrunice, Běruničky - vodovodní přípojky 16.05.2016 02.07.2018 Nezveřejněna
Zateplení základní školy - obec Běrunice 07.08.2014 02.07.2018 Nezveřejněna
Bankovní úvěr - kanalizace 18.06.2014 02.07.2018 Nezveřejněna
Demolice stávajících objektů v areálu bývalého JZD v obci Běrunice 14.10.2013 02.07.2018 Nezveřejněna
Obec Běrunice - Výstavba technické infrastruktury pro lokalitu rodinných domů - ul. U Kravína 01.08.2016 02.07.2018 Nezveřejněna
Pořízení kontejnerů a kompostérů - Běrunice 03.09.2015 02.07.2018 Nezveřejněna
Běrunice, Běruničky - vodovod - I. etapa 03.09.2015 02.07.2018 Nezveřejněna
Běrunice a Velké Výkleky - ČOV a tlaková kanalizace 18.06.2014 02.07.2018 Nezveřejněna
Manažer projektu Běrunice a Velké Výkleky - ČOV a tlaková kanalizace 04.09.2013 02.07.2018 Nezveřejněna