Výpis systémových zpráv

Město Český Brod

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
PD Intenzifikace ČOV Český Brod 07.08.2018 17.08.2018 Nezveřejněna
Vybavení nízkoprahového klubu Zvonice ve městě Český Brod III 18.05.2018 27.06.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce WC v ZŠ Žitomířská 13.06.2018 27.06.2018 Nezveřejněna
Vybavení interiéru budovy č. p. 1 – I. etapa 19.04.2018 25.04.2018 Nezveřejněna
Český Brod, ul. K Dolánkám – vodovod, kanalizace a nová dešťová kanalizace – Projektové dokumentace 13.04.2018 25.04.2018 Nezveřejněna
Výměna kabelů NN pro VO Český Brod – 1. etapa 28.02.2018 26.03.2018 Nezveřejněna
Štolmíř – údržba zdi hřbitova, márnice, vrat a vrátek 07.03.2018 26.03.2018 Nezveřejněna
Nízkoprahový klub Zvonice II 07.03.2018 20.03.2018 Nezveřejněna
I. etapa - Stavební úpravy čp. 1 05.01.2018 08.01.2018 Nezveřejněna
Dodávka zemního plynu pro město Český Brod 2018 27.11.2017 08.01.2018 Nezveřejněna
„Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod – Projektová dokumentace“ 08.01.2018 08.01.2018 Nezveřejněna
Český Brod - služby městského architekta 26.07.2017 23.10.2017 Nezveřejněna
Stavební úpravy komunikačních prostor čp. 282 18.10.2017 23.10.2017 Nezveřejněna
Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Český Brod 29.08.2017 06.10.2017 Nezveřejněna
Dodávka štěpkovače 4 ks vanových kontejnerů 22.09.2017 06.10.2017 Nezveřejněna
Doplnění vodovodní sítě Český Brod – Část „E“, ulice Palackého – propojení vodovodů 31.07.2017 06.10.2017 Nezveřejněna
„Český Brod, výměna vodovodu a kanalizace v ulici Pod Velkým vrchem“ 24.07.2017 06.10.2017 Nezveřejněna
Č.p. 12 – oprava průčelí a střechy domu 10.08.2017 06.10.2017 Nezveřejněna
Podzemní kontejnery Český Brod 31.07.2017 06.10.2017 Nezveřejněna
Studie komunikací v Českém Brodě 19.07.2017 06.10.2017 Nezveřejněna
PD Opravy fasády č. p. 70 v Českém Brodě 24.05.2017 20.06.2017 Nezveřejněna
Český Brod - Stavební úpravy č.p.1100 pro základní školu, zpevněné plochy 28.04.2017 26.05.2017 Nezveřejněna
Revitalizace rybníka v obci Štolmíř 10.05.2017 26.05.2017 Nezveřejněna
Veřejné osvětlení v ul. Jungmannova, Havlíčkova a Lázeňská 13.04.2015 22.03.2017 Nezveřejněna
Dokončení opravy zdiva středověkých hradeb v MPZ Český Brod 06.03.2017 22.03.2017 Nezveřejněna
Regulační plán MPZ Český Brod 09.03.2017 22.03.2017 Nezveřejněna
Školní jídelna, rekonstrukce soc. zařízení a ÚT 22.06.2016 01.03.2017 Nezveřejněna
Český Brod – Stavební úpravy č.p.1100 pro základní školu 16.06.2016 01.03.2017 Nezveřejněna
Celková oprava sociálních zařízení MŠ Sokolská, Český Brod 22.06.2016 01.03.2017 Nezveřejněna
TDS a KBOZP – Stavební úpravy č.p. 1100 pro základní školu 15.06.2016 01.03.2017 Nezveřejněna