Výpis systémových zpráv

Obec Chržín

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Oprava spadlé zdi 08.11.2017 29.05.2018 Nezveřejněna
Zpevnění povrchu komunikace p.č. 677/4 v k.ú. Chržín 16.08.2017 22.11.2017 Nezveřejněna
Chržín a místní část Budihostice - splašková kanalizace, ČS a ČOV 04.09.2015 04.05.2016 Zveřejněna
Dostavba II.etapy splaškové kanalizace v obci Dolní Kamenice u Velvar 09.10.2013 15.04.2015 Nezveřejněna