Výpis systémových zpráv

Město Hořovice

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích - vícepráce 09.10.2017 11.09.2018 Nezveřejněna
Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice 30.07.2018 15.08.2018 Nezveřejněna
Opravy výtluků v místních komunikacích 12.01.2018 12.04.2018 Nezveřejněna
Domov Na Výsluní - výměna centrálního střešního světlíku 26.03.2018 27.03.2018 Nezveřejněna
Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice – etapa I. Višňovka 27.03.2018 27.03.2018 Nezveřejněna
Úklid městských komunikací a veřejných prostranství v zastavěném území Města Hořovice 29.04.2014 19.03.2018 Nezveřejněna
"Denní centrum pro osoby bez přístřeší" 28.02.2018 01.03.2018 Nezveřejněna
TDI na stavbách města Hořovice v letech 2018 - 2019 18.12.2017 11.01.2018 Nezveřejněna
„Cyklostezka Červený potok - Kotopeky - Lávka - projektová dokumentace“ 08.01.2018 11.01.2018 Nezveřejněna
Revitalizace rybníka Valcverk 03.01.2018 05.01.2018 Nezveřejněna
Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích 09.10.2017 17.10.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce komunikace v ulici K nemocnici v Hořovicích 09.10.2017 16.10.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce komunikací v Hořovicích 09.10.2017 16.10.2017 Nezveřejněna
2. základní škola - rekonstrukce učeben 28.08.2017 02.10.2017 Nezveřejněna
Územní studie lokalita "Pod Nemocnicí." 27.03.2017 14.09.2017 Nezveřejněna
ROZŠÍŘENÍ Městského kamerového a dohlížecího systému města Hořovice 02.08.2017 03.08.2017 Nezveřejněna
Městský hřbitov Hořovice - společná hrobka 13.07.2017 25.07.2017 Nezveřejněna
1.ZŠ - oprava školní lávky - přístup k tělocvičnám 15.06.2017 10.07.2017 Nezveřejněna
1. ZŠ Hořovice - rekonstrukce sociálního zařízení 29.06.2017 03.07.2017 Nezveřejněna
Územní studie lokalita "Hvozdecká" a "Nad Statkem" 29.06.2017 29.06.2017 Nezveřejněna
Revitalizace lesoparku Dražovka - I. Etapa 29.06.2017 29.06.2017 Nezveřejněna
Novostavba provozního objektu u tenisových kurtů, Hořovice 08.06.2017 29.06.2017 Nezveřejněna
MěÚ 2 - výměna oken na západní a jižní straně objektu radnice v Hořovicích 26.04.2017 06.06.2017 Nezveřejněna
Smlouva o zajištění vzdělávacích kurzů 29.05.2017 01.06.2017 Nezveřejněna
Smlouva o realizaci klíčové aktivity č. 2 29.05.2017 01.06.2017 Nezveřejněna
Smlouva o realizaci klíčové aktivity č.1 21.05.2017 01.06.2017 Nezveřejněna
Úsporná opatření topné soustavy v budově MŠ Větrná ve městě Hořovice 04.01.2017 08.02.2017 Nezveřejněna
Hořovice - objekt RADNICE - oprava části fasády 14.12.2016 08.02.2017 Nezveřejněna
Hořovice - Městské kulturní centrum - oprava podlahy sálu po krupobití a výměna PVC v šatně účinkujících 14.12.2016 08.02.2017 Nezveřejněna
Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice 12.12.2016 19.12.2016 Nezveřejněna