Výpis systémových zpráv

Obec Hlásná Třebaň

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Smlouva kupní kompostery 21.05.2018 04.06.2018 Nezveřejněna
Smlouva, směsný komunální odpad AVE 14.07.2016 14.07.2016 Nezveřejněna
Smlouva, separovaný odpad TS Hostivice 14.07.2016 14.07.2016 Nezveřejněna
Splašková kanalizace a ČOV I. etapa 06.08.2014 24.06.2016 Nezveřejněna