Výpis systémových zpráv

Městská část Praha-Suchdol

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Terminál Výhledy – studie proveditelnosti 24.09.2019 25.09.2019 Nezveřejněna
Nákup užitkového elektrovozidla 25.07.2019 07.08.2019 Nezveřejněna
Kulturně-komunitní centrum 06.08.2019 07.08.2019 Nezveřejněna
„Modernizace a rozšíření areálu ZŠ M. Alše - část rekonstrukce fasády původní budovy - II“ 25.06.2019 25.06.2019 Nezveřejněna
ZIMNÍ ZAHRADA (STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ) 26.04.2019 12.06.2019 Nezveřejněna
„Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm-projektová dokumentace 11.03.2019 22.03.2019 Nezveřejněna
Výstavba plynovodu v Lysolajské ulici 19.02.2019 22.03.2019 Nezveřejněna
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury městské části Praha-Suchdol a obce Únětice 17.12.2018 07.01.2019 Nezveřejněna
Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole 15.11.2018 28.11.2018 Nezveřejněna
Výstavba splaškové kanalizace a plynovodu U Kapličky, Bažantní 12.10.2018 16.10.2018 Nezveřejněna
Rekonstrukce komunikací – Májová, Lysolajská, Výjezdní 08.08.2018 08.08.2018 Nezveřejněna
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KAMÝCKÁ, DVORSKÁ 09.05.2018 08.06.2018 Nezveřejněna
ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KAPLE SV. VÁCLAVA V PRAZE-SUCHDOLE 07.02.2018 23.03.2018 Nezveřejněna
Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole 23.11.2017 23.11.2017 Nezveřejněna
ZŠ-kuchyně-technologie 06.10.2017 06.10.2017 Nezveřejněna
ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II. etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně - stavební část 07.08.2017 07.08.2017 Nezveřejněna
„Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol v období 2015 / 2016“ 18.03.2015 17.07.2017 Nezveřejněna
ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II etapa a modernizace, část výukové prostory a snížení akustické zátěže 03.07.2017 17.07.2017 Nezveřejněna
Elektromobil pro městskou část Praha-Suchdol 09.06.2017 12.06.2017 Nezveřejněna
Splašková kanalizace Horní Sedlec 03.04.2017 25.04.2017 Nezveřejněna
Revitalizace vodoteče Keltů 29.12.2016 27.01.2017 Nezveřejněna
Dodávka svozového vozidla s hákovým nosičem kontejnerů 16.11.2016 14.01.2017 Nezveřejněna
Rekonstrukce střechy a podkroví původní budovy ZŠ M. Alše 09.06.2016 09.06.2016 Nezveřejněna
Zklidňující dopravní opatření v okolí ZŠ M. Alše v Praze - Suchdole 06.05.2016 04.05.2016 Nezveřejněna
Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha-Suchdol v období 2016 - 2018 20.04.2016 04.05.2016 Nezveřejněna
PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL 04.01.2016 04.01.2016 Nezveřejněna
Zateplení budovy ÚMČ Praha-Suchdol 25.03.2015 04.01.2016 Nezveřejněna
Dokončení zateplení části budovy ZŠ M. Alše 02.11.2015 04.01.2016 Nezveřejněna
Oprava hasičské cisterny CAS 32 Tatra-815, rok výroby 1987 26.08.2015 22.10.2015 Nezveřejněna
Rekonstrukce Kyzlíkovy stezky 03.08.2015 08.10.2015 Nezveřejněna