Výpis systémových zpráv

Skartace zakázky

Tato funkcionalita nabízí zadavatelům možnost nenávratně odstranit vypsané veřejné zakázky z profilu zadavatele.

Před každou skartací zakázky bude zadavatel upozorněn systémem na povinnost uchovávání dokumentace o zadávacím řízení (a to dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo např. dle dotačních pravidel).

skartace