Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

S certifikovanými nástroji QCM povinná...

Výpis systémových zpráv

Od října 2018 bude pro všechny zadavatele veřejných zakázek povinná elektronická komunikace, což mimo jiné obnáší i elektronické podání a příjem nabídek.

Elektronické nástroje Portál pro vodné uveřejnění (PVU, el. nástroj X-EN), E-ZAK i e-tržiště Gemin jsou na tuto situaci plně připraveny a jsou certifikovány dle platné legislativy. Spolu s nástroji bylo certifikováno i prostředí, ve kterém jsou provozovány. Zadavatelé, využívající služeb QCM, tak mohou mít jistotu, že pracují na nástrojích, které odpovídají platné legislativě.

Certifikace prokazuje soulad se zákonem i vyhláškou  č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Pojďme blíže představit, pro koho jsou nástroje určeny a proč je využívat:

PORTÁL PRO VHODNÉ UVEŘEJNĚNÍ

Certifikovaný elektronický nástroj, největší systém v ĆR, který poskytuje služby potřebné pro splnění povinností nutných dle zákona č. 134/2016 Sb. Je jednoduchý, intuitivní, snadno ovladatelný, s telefonickou linkou podpory. Jako profil zadavatele ho používá více než 7 000 zadavatelů a zakázky na něm vyhledává přes 24 000 dodavatelů.

E-ZAK

Certifikovaný elektronický nástroj řešící komplexně elektronizaci veřejných zakázek. Je určen zadavatelům, kteří jsou při zadávání veřejných zakázek vázáni zákonnými postupy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Lze jej však s úspěchem využít také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Výhodou je možnost přizpůsobit nástroj individuálním potřebám organizace, napojit ho na externí systémy (Věstník VZ, spisovou službu atd.) nebo do něj zapojit i příspěvkové organizace a nakupovat centrálně.

GEMIN

Certifikované elektronické tržiště je webová aplikace, určená pro realizaci rychlých a operativních nákupů veřejných zadavatelů. Hlavním smyslem e-tržiště je zjednodušit, standardizovat a zprůhlednit zadávání veřejných zakázek, které se týkají běžně nakupovaných komodit. Výhodou e-tržiště je aktivní báze více než 12 000 dodavatelů a znalí zadavatelé, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se zadáváním zakázek.

Úspěšnou certifikací zvyšujeme právní jistotu našich uživatelů, že době zavádění požadavků na povinnou elektronizaci dle nového zákona používají správný software.

Cerfikáty naleznete na odkazech viz níže:

Portál pro vhodné uveřejnění - certifikáty

E-ZAK - certifikáty

GEMIN - atestace