Výpis systémových zpráv

Propojení s Centrální databází dodavatelů platformy FEN (FEN CDD)

Centrální databáze dodavatelů platformy FEN (dále jen FEN CDD) představuje možnost tzv. jednotného přihlašování (Single Sign On - SSO) pro elektronické nástroje zapojené do platformy FEN.cz.

Aktuálně lze pomocí FEN CDD propojit uživatelské účty z těchto elektronických nástrojů:

  • - Portál vhodného uveřejnění společnosti QCM, s.r.o.
  • - Tender Arena společnosti Tender Systems, s.r.o.

a pracujeme na propojení dalších elektronických nástrojů:

  • - všechny individuální elektronické nástroje E-ZAK společnosti QCM, s.r.o.
  • - Tender Market společnosti Tender Systems, s.r.o.

Pokud ve FEN CDD již účet máte, můžete si ho po přihlášení na PVU propojit (spárovat) s vaším PVU účtem - na domovské stránce po přihlášení využijte box Propojení s FEN CDD -> propojit.

box Propojení s CDD

Pro úspěšné propojení/spárování účtů je důležitá shoda jména, příjmení a e-mailu uživatele a dále názvu a IČa organizace v profilech mezi jednotlivými propojenými elektronickými nástroji a FEN CDD.

Jestliže ve FEN CDD ještě svůj účet nemáte, pak po přihlášení do PVU na domovské stránce využijte box Propojení s FEN CDD -> založit. Na e-mailovou adresu uvedenou ve Vašem uživatelském PVU profilu Vám bude zaslán e-mail pro aktivaci účtu ve FEN CDD (nastavení loginu a hesla pro FEN CDD přihlášení). Založení účtu ve FEN CDD lze provést jen u organizace s ověřenou identitou.

Jakmile máte účet ve FEN CDD propojen/založen, můžete pro příští přihlášení do PVU využít tlačítko “FEN CDD přihlášení” v horním menu (zadejte pak login a heslo nastavené při aktivaci účtu ve FEN CDD).

menu CDD přihlášení

pozn: I po propojení s FEN CDD zůstává zachována možnost lokálního přihlášení s původním loginem a heslem PVU (v horním menu tlačítko "Přihlásit").

 

Stránka pro aktivaci účtu ve FEN CDD:

CDD - nastavení přihlašovacích údajů