Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Obec Libhošť

Ano Zadavatel

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Libhošť 1
74257 Libhošť
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  72086718
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ72086718

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

Z2018-032304

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Chodníkové těleso podél silnice III/46433 Libhošť - SEVERNÍ ETAPA a Chodníkové těleso podél silnice III/46433 Libhošť - JIŽNÍ ETAPA
ČESKÁ REPUBLIKA
30 229 000,00 19.01.2021
23.12.2020
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Regenerace sídelní zeleně v obci Libhošť
ČESKÁ REPUBLIKA
5 259 220,32 08.12.2020
18.11.2020
Pumptracková dráha ve sportovním areálu v Libhošti
ČESKÁ REPUBLIKA
813 466,00
15.09.2020
TDS na "Chodníkové těleso podél silnice III/46433 - jižní a severní etapa"
ČESKÁ REPUBLIKA
574 500,00 11.06.2020
02.07.2020
Nákup traktorového nosiče kontejnerů a kontejneru s univerzálním vyklápěčem II.
Moravskoslezský kraj
630 000,00 25.03.2020
07.05.2020
Opravy komunikací
ČESKÁ REPUBLIKA
1 576 953,00 11.11.2019
29.11.2019
Kanalizace v obci Libhošť – 2. etapa, Lokalita Malá Vídeň
Moravskoslezský kraj
19 177 480,00 08.08.2019
19.07.2019
Stavba přístřešku ve sportovním areálu v obci Libhošť
ČESKÁ REPUBLIKA
743 802,00 05.05.2014
23.04.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Protipovodňová opatření obce Libhošť
ČESKÁ REPUBLIKA
1 869 515,00 18.09.2018
07.09.2018
Stavební úpravy objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, k.ú. Libhošť - FASÁDA
ČESKÁ REPUBLIKA
1 240 000,00 27.09.2017
11.09.2017
Zřízení sběrného dvora v obci Libhošť
ČESKÁ REPUBLIKA
5 757 000,00 13.09.2017
14.08.2017
Stavební úpravy objektu základní školy Libhošť č.p. 90, k.ú. Libhošť - střecha
ČESKÁ REPUBLIKA
1 979 225,00 10.08.2017
20.06.2017
Rekonstrukce elektroinstalace a stavební úpravy při rekonstrukci elektroinstalace, vč. dokončovacích prací - 1. NP, Základní škola Libhošť
ČESKÁ REPUBLIKA
601 014,00 30.06.2016
15.06.2016
Rozšíření vodovodu Libhošť - Lokalita Obecník - Změna 1
ČESKÁ REPUBLIKA
3 162 259,50 02.05.2016
14.04.2016
Opravy místních komunikací v obci Libhošť - 2016
ČESKÁ REPUBLIKA
399 174,00 14.04.2016
29.03.2016
Rekonstrukce elektroinstalace a stavební úpravy při rekonstrukci elektroinstalace - 2. NP, ZŠ Libhošť
ČESKÁ REPUBLIKA
800 000,00 14.04.2016
29.03.2016
Sportovní hala a multifunkční hřiště Libhošť - zpracování projektové dokumentace
ČESKÁ REPUBLIKA
3 306 000,00 17.03.2016
09.02.2016
Kanalizace a ČOV Libhošť - 1.etapa. Doplnění stokové sítě ve 4 lokalitách.
ČESKÁ REPUBLIKA
3 626 600,00 12.01.2016
24.11.2015
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Chodníkové těleso podél silnice III/46433 Libhošť - SEVERNÍ ETAPA a Chodníkové těleso podél silnice III/46433 Libhošť - JIŽNÍ ETAPA
Moravskoslezský kraj
30 244 000,00 31.08.2020
11.08.2020
„TECHNICKÝ AREÁL V OBCI LIBHOŠŤ NA PARC. Č. 113/2, 1729 A 112 K. Ú. LIBHOŠŤ“
ČESKÁ REPUBLIKA
7 535 000,00 11.10.2018
21.09.2018
Technický areál v obci Libhošť na parc.č. 113/2, 1729 a 112 k.ú. Libhošť
ČESKÁ REPUBLIKA
7 535 000,00 13.06.2018
25.05.2018
Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa, kanalizační systém B a OB, dokončení ČOV
ČESKÁ REPUBLIKA
39 681 800,00 04.12.2012
06.11.2012
Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa. Kanalizační systém B a OB, dokončení ČOV
ČESKÁ REPUBLIKA
47 618 160,00 12.11.2012
21.09.2012