Výpis systémových zpráv

Profil zadavatele: Městská část Praha 13

Ano Zadavatel
Kontaktovat správce organizace
* povinná položka

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se zdarma v Centrální databázi dodavatelů a staňte se dodavatelem pro dalších více jak 9000 zadavatelů.


Kontaktní informace

Sídlo
Sluneční náměstí 2580/13
15800 Praha 13
Hlavní město Praha
Česká republika

Fakturační adresa
Stejná jako sídlo

Identifikační údaje
IČO:  00241687
IČP:  neuvedeno
Datum narození:  neuvedeno
DIČ:  CZ00241687

Doručovací adresa
Stejná jako sídlo
Adresa profilu Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ

633949

Adresa profilu zadavatele na e-tržišti

neuvedeno

Předchozí profily zadavatele
https://www.softender.cz/home/profil/1017263


Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Oprava VZ - "Komplexní pojištění Městské části Praha 13 pro období 2021 - 2024"
Hlavní město Praha
13 530 000,00 07.10.2020
04.09.2020
Předběžné oznámení - Realizace kamerového systému na území Prahy 13 v rámci Bezpečné město Praha 13
Hlavní město Praha
nezveřejněna
05.03.2014
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, rok 2020
Hlavní město Praha
1 800 000,00
23.09.2020
Revitalizace městského prostoru ulice K Brance, Praha 13
Hlavní město Praha
700 000,00
27.08.2020
Navýšení kapacity parkoviště mezi ulicemi Bellušova a Mukařovského
Hlavní město Praha
2 000 000,00
03.07.2020
Speciální pozáruční péče o zeleň v Dalejském parku
Hlavní město Praha
1 900 000,00
02.07.2020
Nákup energie na komoditní burze - 2021
Hlavní město Praha
4 000 000,00
02.06.2020
Letní úklid na komunikacích ve správě MČ Praha 13
Hlavní město Praha
650 000,00
29.05.2020
Dodávka a montáž 2 ks výtahu pro objekt Radnice MČ Praha 13
Hlavní město Praha
2 000 000,00
14.05.2020
Komplexní péče o květinové záhony v okolí radnice MČ Praha 13
Hlavní město Praha
1 800 000,00
14.05.2020
Péče o zvláštní okrasnou zeleň - trávníky, vřesoviště a záhony v Nových Butovicích
Hlavní město Praha
1 950 000,00
08.04.2020
Provádění deratizačních, dezinfekčních a dezinsekčních prací na plochách ve správě OŽP v Praze 13
Hlavní město Praha
2 000 000,00
02.03.2020
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu MŠ Vlasákova 955
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
08.08.2013
Správa školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13
Hlavní město Praha
nezveřejněna 19.08.2013
02.08.2013
Výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě Mohylová, Praha 13
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 19.08.2013
02.08.2013
Oprava a zaregulování cirkulace a rozvodů TUV ve vybraných školských objektech MČ Praha 13
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
02.07.2013
Poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území MČ Praha 13 a poskytování služeb přístupu k síti Internet
Hlavní město Praha
nezveřejněna 15.07.2013
28.06.2013
Zimní a mimo zimní úklid komunikací přináležejících k budově Radnice MČ Praha 13, vč. vyvážení odpadkových košů
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
24.06.2013
Rekonstrukce venkovního areálu a rozšíření sportovišť - Škola v přírodě Vrchlabí, Kamenná cesta 129"
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 08.07.2013
21.06.2013
Zpracování projektové dokumentace na úpravu areálu Kozel - Hořejší Vrchlabí
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
31.05.2013
Inženýrská činnost - koordinátor BOZP při rekonstrukci objektu Husníkova 2075 na mateřskou školu II.
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
31.05.2013
Inženýrská činnost - technický dozor investora při rekonstrukci objektu Husníkova 2075 na MŠ II.
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
31.05.2013
Název zakázky Předp. hodnota Lhůta pro nabídky Datum uveřejnění
Místo Lhůta pro žádosti
Neplatná verze, nahrazena syst. č. P20V00006964 - Komplexní pojištění Městské části Praha 13 pro období 2021 - 2024
Hlavní město Praha
13 530 000,00 07.10.2020
03.08.2020
„Revitalizace vnitrobloku Fingerova“
Hlavní město Praha
20 000 000,00 28.03.2018
14.02.2018
Snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ Rosnička, Ke Kooh-i-nooru 433, Praha 13
Hlavní město Praha
1 568 832,00 16.08.2017
31.07.2017
Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13
Hlavní město Praha
nezveřejněna 05.02.2015
17.01.2015
Pořízení DPS-opakování
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna
28.08.2014
Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13
Hlavní město Praha
nezveřejněna 05.09.2014
28.08.2014
Pořízení DPS - opakování
Hlavní město Praha
nezveřejněna 25.04.2014
06.02.2014
Rekonstrukce šaten v objektech škol na území MČ Prahy 13
Hlavní město Praha
nezveřejněna 15.01.2014
07.10.2013
Rekonstrukce šaten v objektu ZŠ Trávníčkova
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 16.10.2013
19.09.2013
Vybavení učeben ZŠ na území MČ Prahy 13 audiovizuální technikou
ČESKÁ REPUBLIKA
nezveřejněna 16.09.2013
30.08.2013