Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Přežije NEN rok 2016?

Výpis systémových zpráv

Další kontrola potvrdila závažné problémy NENu. Nejvyšší kontrolní úřad podrobil auditu peněžní prostředky vynakládané na Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek a Národní elektronický nástroj (NEN).

Pokud bude Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spravovat NEN stejným způsobem, jaký dokumentuje Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), máme se na co těšit. Nesplněné cíle Strategie, zadávání zakázek v rozporu se zákonem, porušování rozpočtové kázně, neschopnost vyhodnocování dopadů, zneužívání dotací, hrozba jejich vracení a další.

 

Pokud takto katastroficky dopadla snaha vyrobit Národní elektronický nástroj, který po 10 měsících provozu eviduje 72 zadaných zakázek od 54 zadavatelů a je na něm registrováno 236 dodavatelů, co můžeme čekat od reálného provozu?

Nevyšší kontrolní úřad není jediný, kdo upozornil na zoufalou situaci ohledně Národního elektronického nástroje. MMR mimo jiné již dostalo za NEN pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/1973-ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-porusilo-zakon-pri-vyvoji-narodniho-elektronickeho-nastroje.html) a audit Evropské komise nařídil vrátit více jak 41 milionů korun, protože veřejné zakázky NENu byly zadány v rozporu se zákonem.

Z veřejných zdrojů dále vyplývá, že dodavatelská firma NENu – Tesco SW a.s. –  byla obviněna z účasti na organizované zločinecké skupině a policie ji podezírá ze sjednávání „výhod při veřejných soutěžích, poškození zájmů Evropské unie a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže": http://echo24.cz/a/iYueK/istvan-rozjel-monstrakci-obvinil-i-firmu-napojenou-na-cssd.

Ze zjištěných skutečností tedy vznikají významné pochybnosti o budoucnosti Národního elektronického nástroje. Vzhledem k tomu, že MMR zrušilo zakázku na úpravu NEN pro nový zákon o veřejných zakázkách, není vůbec jasné, zdali MMR počítá s další existencí NENu. Pro zadavatele, kteří se rozhodli NEN vyzkoušet, to není dobrá zpráva, protože zatím neexistuje způsob, jak přenést jejich zakázky na některý z ostatních fungujících systémů.

Celou zprávu z kontroly NKÚ najdete na adrese: http://nku.cz/assets/kon-zavery/k15010.pdf

 

Ze závěrů zprávy NKÚ vybíráme:

  • MMR vybudovalo infrastrukturu pro elektronické zadávání, jejíž součástí je elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek, tj. NEN. Některé cíle Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 (dále také „Strategie elektronizace“) však splněny nebyly.
  • MMR u kontrolovaných projektů porušilo právní předpisy i podmínky, za kterých byly příslušné prostředky poskytnuty. Mimo jiné nenaplnilo cílové hodnoty monitorovacích indikátorů a při realizaci veřejné zakázky na vývoj NEN umožnilo podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
  • Opožděné vybudování NEN za více než 230 milionů korun spolu s jeho provozem, za který MMR hradí cca 4 miliony korun měsíčně, za situace, kdy jeho používání nebylo stanoveno jako povinné, a při současném využívání individuálních nástrojů s sebou nese značné riziko neefektivního vynakládání peněžních prostředků. MMR spustilo NEN do ostrého provozu o dva a půl roku později oproti původnímu termínu. V kontrolovaném období nepřinesl NEN z důvodu minimálního využití pro zadávací proces předpokládané roční úspory 5 miliard korun.

Plnění strategických cílů elektronizace veřejných zakázek:

  • Tento cíl nebyl a nemohl být ze strany MMR splněn. MMR nesplnilo pět z osmi dílčích cílů Strategie elektronizace.

Plnění cílů NIPEZ:

  • MMR nepřipravilo metodiku sběru dat pro výpočet úspor, a nemohlo tak sledovat a vyhodnocovat plnění hlavního cíle NIPEZ. MMR dále nesleduje ani plnění dílčích cílů NIPEZ.

Nedostatky na úrovni kontrolovaných projektů:

  • NKÚ mimo jiné vyhodnotil, že se MMR při realizaci těchto dvou projektů a s nimi souvisejících zakázek dopustilo porušení rozpočtové kázně.

Zakázky a koncese na vývoj a provoz NIPEZ:

  • Při vývoji NEN se MMR dopustilo několika porušení zákona o veřejných zakázkách.

 

Zdá se, že projekt Národního elektronického nástroje naplňuje všechny znaky typického státního IT projektu: extrémně předražený, nefungující a postrádající smysl. Více jak 6 let po zahájení projektu je možná vhodná doba se zeptat PROČ? Proč platit za něco, co zde již existuje? Proč NEN nikdo nechce - ani zadavatelé, ani dodavatelé? Proč všechny kontroly končí nálezem zásadních pochybení? Proč v projektu pokračovat? Proč ho MMR prosazuje?

 

Pokud by MMR bylo schopno odpovědět, možná bychom lépe pochopili smysl celé této kauzy a byli schopni odhadnout, zdali se NEN dožije konce roku 2016.