Výpis systémových zpráv

Pozvánka na jarní seminář Sdružení tajemníků

Koná se ve dnech 15. – 17. května 2016 v Nymburce.


Naše společnost je již tradičně partnerem Valného shromáždění a jarního celostátního odborného semináře Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.


Budeme zde odbornými konzultanty v oblastech elektronizace veřejných zakázek, centrálních nákupů, elektronických aukcí, administrace veřejných zakázek a dalších. Máme připraveno jednoduché řešení v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek i zákonem o registru smluv.

Seminář je určen tajemníkům městských a obecních úřadů, které na tuto konferenci také srdečně zveme. Více informací naleznete přímo na webu Sdružení tajemníků.