Výpis systémových zpráv

Co je odpovědné veřejné zadávání?

Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která s sebou přinesla zcela nové zásady veřejného zadávání.

Nová verze Portálu Dodavatele

V listopadu loňského roku jsme představili nový Portál Dodavatele, který agreguje všechny veřejné zakázky na jednom místě, umožňuje jejich vyhledávání a upozorňování na ty vhodné.

Přesouváme vyhledávání externích zakázek z PVU

Vážení uživatelé, dovolujeme si vás informovat o změnách na Portálu pro vhodné uveřejnění.

Série videonávodů k Portálu Dodavatele

Série videonávodů k novému Portálu Dodavatele je kompletní.

Jak využít Portál Dodavatele naplno?

Dodavatelé, místo, kde najdete všechny správě vypsané veřejné zakázky, už znáte. Jak využít jeho potenciál naplno?

Vánoční Oběžník elektronizace je venku

Letošní poslední číslo našeho newsletteru je venku. Zkraťte si čekání na Ježíška zajímavým čtivem.

Prodejní elektronická aukce města Frenštát p.R.

Elektronický nástroj E-ZAK poskytuje zákazníkům jak široké množství modulů zajišťujících komplexní elektronizaci v zadávání veřejných zakázek, tak i speciální funkcionality vhodné k práci se zakázkami, prodejem či nákupy.

Druhý videonávod PoDo – registrace a přihlášení

Série videonávodů k novému Portálu Dodavatele pokračuje.

Portál Dodavatele – veřejné zakázky na jednom místě

Trh s veřejnými zakázkami je velmi dynamický. Denně jsou vypisovány desítky zakázek, jejichž zadavatelé doufají v ty nejlepší nabídky. Pro dodavatele však může být někdy obtížné situaci sledovat a najít mezi tisíci aktivními zakázkami tu pravou.

Umíme administrovat zakázky i menším zadavatelům

Hledáte někoho, kdo by veřejnou zakázku vysoutěžil za vás?

Komunikujte bezpečně z portálu Formuláře úřadů

Milí zákazníci, služba elektronické formuláře e-forms, kterou bylo v minulosti možné objednávat přes Portál pro vhodné uveřejnění, byla za účelem větší přehlednosti úspěšně převedena na nový portál.

Formuláře úřadů brzy na novém portálu

Na Portálu pro vhodné uveřejnění mohou zadavatelé z řad měst a obcí využívat službu elektronických formulářů QCM e-forms, sloužící k elektronické komunikaci občanů s místními úřady samosprávy.

Oběžník elektronizace č. 3 právě vychází

Najdete v něm všechny novinky ze světa veřejných zakázek a elektronizace.

Proč nakupovat přes dynamický nákupní systém?

Dynamický nákupní systém (DNS) je plně elektronický způsob zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení obecně dostupného zboží, služeb či stavebních prací. Velkou výhodou DNS je bezesporu časová a finanční úspora.

Městské divadlo Brno soutěžilo zvukovou soustavu

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace (MDB), v letošním roce úspěšně vysoutěžilo zvukovou soustavu pro hudební scénu MDB.

Portál pro vhodné uveřejnění nyní napojen na CDD

Během noci z úterý na středu 17. 6. 2020 jsme dokončili napojení Portálu pro vhodné uveřejnění na Centrální databázi dodavatelů (CDD).

Dnes nafoukneme Portál pro vhodné uveřejnění

Dnes v noci vyvrcholí naše snažení o lepší zadavatelské prostředí v České republice.

Dynamický nákupní systém městské části Brno-střed

Zadavatel městská část Brno-střed na začátku měsíce června úspěšně zavedl tři dynamické nákupní systémy (DNS), týkající se oprav bytových jednotek, které jsou ve vlastnictví zadavatele.

Ještě více zakázek pro dodavatele

Na zkvalitňování nejrozšířenějšího elektronického nástroje na trhu neustále pracujeme. Nyní představujeme novou verzi PVU, která přináší vylepšení především v doporučování zakázek dodavatelům.

Web Elektronizace zakázek – vše o veřejných zakázkách na jednom místě

Skvělá zpráva pro zadavatele, dodavatele a všechny, které zajímá dění v oblasti veřejných zakázek.