Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Nová verze systému PVU od ledna 2017

Výpis systémových zpráv

Představujeme Vám novou verzi Portálu pro vhodné uveřejnění (PVU). Obsahuje celou řadu novinek a rozšíření, která reagují nejen na požadavky uživatelů, ale i na novou legislativu, která bude povinná již od dubna.

Nové funkcionality jsme rozdělili do tří skupin podle cílových uživatelů.

PRO ZADAVATELE I DODAVATELE


Ověřování identity organizace vůči ISDS (Informační systém datových schránek) slouží k posílení důvěryhodnosti subjektu v rámci elektronického procesu zadávání zakázek na PVU. Tuto informaci pak mají k dispozici jak zadavatelé, tak dodavatelé v rámci Katalogu organizací.

PRO ZADAVATELE


Export ukončené zakázky dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. nově umožňuje zadavatelům označit a objednat si export vybraných ukončených zakázek. Po uhrazení poplatku obdrží e-mailem upozornění, že export je aktivní a mohou si sami zakázky z profilu stáhnout.

PRO DODAVATELE


Změny ve vyhledávání veřejných zakázek si kladou za cíl ještě více zpřesnit a zlepšit vyhledávání podle slov v názvu či popisu veřejné zakázky. Nová logika se týká jak ručního hledání, tak i formuláře pro nastavení zasílání zakázek (tam, kde si uživatelé nastavují klíčová slova).

Popis vylepšení:

  • vyhledávání bylo obecně upraveno tak, že nebere ohled na velikost písmen,
  • přidána byla také podpora pro hledání frází,
  • pokud jsou slova v uvozovkách (např. "opravy kanalizace"), tak se ve výsledcích vyhledávání objeví jen zakázky obsahující obě slova, i skloňovaná.


Nové nastavení zasílání zakázek umožňuje dodavateli nastavit si až 10 různých filtrů. Navíc si může zvolit, zda chce dostávat zakázky ze všech nastavených filtrů v jednom e-mailu, nebo pro každý filtr samostatný e-mail. Zasílané e-maily byly navíc graficky upraveny tak, aby byly pro uživatele přehlednější.Pokud si uživatel navíc nastaví i CPV kódy, má nově možnost zvolit, zda chce zahrnout i zakázky bez CPV.


Přejeme Vám příjemnou práci s novým Portálem.