Výpis systémových zpráv

Oprava místních komunikací c59, c58, c58/1, c63 v k. ú. Karolinka

Datum uveřejnění 23.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.05.2018
Označení verze Neaktuální  (15.07.2018 22:20:40)
Systémové číslo P18V00003994
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava místních komunikací c59, c58, c58/1, c63 v k. ú. Karolinka
Druh Stavební práce
Popis Předmětem stavby je oprava povrchu uvedených stávajících místních komunikací. V rámci opravy dojde k opravě povrchu, případně odvodňovacích prvků komunikace. V rámci opravy nedojde ke zvýšení nivelety, ani ke změně trasy komunikace. Povrch vozovky je charakterově shodný s původním stavem. Celková délka komunikací a ploch, dotčených opravou je 335 m. Celková plocha je 2 115 m2. Předmět zakázky je rozdělen na tyto stavební objekty (nejedná se však o veřejnou zakázku dělenou na části):
SO 101 c59
SO 102 c58
SO 103 c58/1
SO 104 c63
Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v samostatných částech projektové dokumentace, výkazu výměr a v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy o dílo), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 136 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 08.06.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-karolinka
Smlouva Oprava místních komunikací c59, c58, c58/1, c63 v k. ú. Karolinka
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Karolinka
IČO 00303909
Adresa
Radniční náměstí 42
75605 Karolinka
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru