Výpis systémových zpráv

Obec Slatina nad Úpou

Název smlouvy Datum uzavření smlouvy Datum vložení Stav v ISRS
Cesta Mečov - Slatina nad Úpou 17.06.2020 05.11.2020 Nezveřejněna
Revitalizace rybníka na parc. č. 86/2 v k.ú. Slatina nad Úpou 30.10.2020 05.11.2020 Nezveřejněna
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Kanalizace Slatina nad Úpou - prodloužení kanalizační stoky E a septik pro obecní úřad" 22.11.2017 29.11.2017 Nezveřejněna
Smlouva o dílo "Kanalizace Slatina nad Úpou 05.06.2017 12.06.2017 Nezveřejněna
Oprava prostranství před OÚ 10.06.2015 15.06.2015 Nezveřejněna
Oprava prostranství před OÚ 10.06.2015 15.06.2015 Nezveřejněna