Výpis systémových zpráv

Hledání a oslovování prověřených dodavatelů - využijte dohazovače

Dohazovač - služba hledání a oslovování prověřených dodavatelů

Proč využívat Dohazovače - službu hledání a oslovování prověřených dodavatelů ?

 „Služba Dohazovače rozšiřuje běžný postup uveřejňování veřejných zakázek, který funguje spíše jako vývěska, o aktivní komunikaci mezi zadavatelem a potencionálními účastníky veřejné soutěže. Z této doplňkové komunikace ve fázi uveřejňování profituje jak zadavatel tak dodavatel.“ 

 

Unikátní služba pro zadavatele

kteří potřebují nejen kvalitně uveřejňovat, ale i cíleně oslovovat správné a doporučované dodavatele do svých zakázek a získat tak lepší plnění. Šetříme váš  čas při prověřování dodavatelů.

Unikátní služba pro dodavatele

kteří nejen hledají zakázky, ale chtějí zlepšit i své šance na cílené oslovení zadavatelem. Staňte se ověřeným dodavatelem a ukažte zadavatelům, že se nemusí bát vás oslovit pro podání nabídky.

 

 

Hledejte správné dodavatele

Vyhledáte dodavatele dle jimi poskytnutých údajů jako je CPV kategorie, seznam klíčových slov a popis. Tyto informace charakterizují dodavatelovo zaměření a preferované předměty plnění.

 

Oslovíte dodavatele, který na to čeká

Získáte přístup k vhodným dodavatelům, kteří mají zájem o veřejnou soutěž a které můžete ihned oslovit k podání nabídky.

 

Oslovíte kvalitního dodavatele

Ověříte si kvalitu dodavatele, kterého chcete oslovit nebo který se uchází o vaši zakázku. Můžete si zobrazit jeho realizované zakázky a prohlédnout seznam referencí od ostatních zadavatelů.

 

Nedostatek rozumných nabídek je minulostí

Zvýšíte své šance získat kompetentní nabídku od ověřeného dodavatele i pro méně časté komodity a služby.

 

Ušetříte spoustu času

Ruční vyhledávání, porovnávání a hodnocení dodavatelů včetně získání správných kontaktů je úmorná činnost, náš systém celý proces výrazně urychluje a vy se můžete soustředit jen na podstatné věci.

 

Pro zadavatelé bude lehké vás najít – řekněte všem co umíte

Podpořte svou lepší vyhledavatelnostzadavateli. Díky správnému nastavení CPV kategorií a klíčových slov, které charakterizují vaše zaměření a preferované předměty plnění, budete oslovování v oblasti kde jste nejlepší.

 

Být pozván je lepší než přijít jen tak...

Získáte přístup k novým obchodním příležitostem. Budete cíleně oslovováni zadavateli s relevantními poptávkami a jen vyhodnocujete, které soutěže se budete účastnit.

 

Nespoléhejte na to, že všechny obchody najdete sami

Doplňte své hledání nových obchodů o jednoduchou, ale velmi efektivní metodu – „Nechte se najít ...“ Věnujte malé úsilí k popisu toho co dodáváte a získejte dlouhodobý efekt lepší vyhledavatelnosti.

 

Dozvíte se to, co teď možná jen tušíte

Zjistíte kolikrát jste byli vyhledáni zadavateli a kolikrát vás cíleně oslovili. Můžete pak lépe přizpůsobit jednotlivé kategorie a klíčová slova, přes která vás zadavatelé hledají. Skvělá funkce zpětné vazby, která pomůže vašemu marketingu.

 

Ukažte zadavatelům co jste dodali a jak jste dobří

Získejte možnost se nechat doporučovat skrze realizované dodávky od zadavatelů. Důkaz je nejlepší marketing, sami zadavatelé vás budou označovat jako své dodavatele a tím tak dále podporovat vaši lepší vyhledavatelnost a šanci na další oslovení.


Podívejte se jak služba Dohazovače funguje


Dodavatelé – řekněte všem co umíte

Dodavatelé si na svém profilu doplní „Rozšířené kontaktní informace organizace“.

 • Vyberou si z CPV číselníku kategorie, které nejlépe charakterizují jejich předmět činnosti.
 • Doplní „Popis oboru činností společnosti“, kde krátce popíší čím se jejich společnost zabývá.
 • Pečlivě zvolí klíčová slova popisující co chce a umí dodávat.
 • Všechny tyto informace dále pomohou zadavatelům k jejich vyhledání.

 img-dohazovac-2


Zadavatelé hledejte dodavatele dle jeho popisu

Zadavatelé mohou hledat dodavatele pro oslovení do veřejné soutěže dle:

 •  CPV kategorií, kde čím obecnější kategorii vyhledávání zadavatel zvolí tím více dodavatelů nalezne. Naopak čím detailnější kategorii zvolí tím nalezne specializovanější dodavatele.
 • Klíčových slov a Popisu oboru činností společnosti, které charakterizují požadovaný předmět dodávky nebo služby.
 • Mohou vybírat jen z ověřených dodavatelů a tím očistit výsledky od nekategorizovaných dodavatelů.

img-dohazovac-3


Zadavatelé hledejte dodavatele dle jím realizovaných zakázek

Zadavatelé dále mohou hledat dodavatele pro oslovení do veřejné soutěže dle jím již realizovaných zakázek:

 • Názvu a popisu již dodávané veřejné zakázky
 • CPV kategorie již dodávané veřejné zakázky

img-dohazovac-4


Zadavatelé oslovte nalezené dodavatele
 • Zadavatelé si z nalezených dodavatelů vyberou ty které považují za vhodné k oslovení.
 • Případně doplní další dodavatele, které také chtějí přímo oslovit.
 • Všechny vybrané dodavatele pak osloví do vybrané veřejné zakázky.
 • V budoucnu pak může kdykoli oslovit do stejné zakázky další dodavatele podle potřeby.

img-dohazovac-5


Vážený Dodavateli byl jste osloven

Systém automaticky odešle vybraným dodavatelům informaci, že jsou osloveni Zadavatelem, a že mají zvážit podání nabídky do veřejné soutěže.

Dodavatel dále po přihlášení získá informaci:

 • Kdo a proč jej oslovuje
 • Přesné zadání veřejné zakázky
 • Způsob podání nabídky

Osloveni dodavatele


Spokojení zadavatelé rádi doplňují reference

Vítězného dodavatele pak v souladu se zákonem označí zadavatel jako dodavatele veřejné zakázky.

Upřesní cenu plnění i seznam uchazečů, kteří se veřejné soutěže účastnili.

img-dohazovac-6


Dodavatel získal další reference

Po úspěšně zrealizované veřejné zakázce dodavateli přibude další reference do jejich profilu. 

Tím dodavatel získá další realizační referenci a opět zvýší svou šanci na další oslovení jinými zadavateli.Navíc mají dodavatelé vždy přehled o tom kolikrát byli vyhledáváni a kým jsou oslovováni, mohou tak upravovat svůj profil pro optimalizaci vyhledávání.

img-dohazovac-7