Výpis systémových zpráv

Formuláře úřadů brzy na novém portálu

Na Portálu pro vhodné uveřejnění mohou zadavatelé z řad měst a obcí využívat službu elektronických formulářů QCM e-forms, sloužící k elektronické komunikaci občanů s místními úřady samosprávy.

 

Společnost QCM nyní přesouvá agendu elektronických formulářů na nový samostatný portál formulare-uradu.cz. Přesun formulářů je krokem k větší přehlednosti a efektivnějšímu využívání této služby.

Elektronické formuláře je prozatím možné využívat na Portálu pro vhodné uveřejnění stejným způsobem jako doposud. O dalších krocíchsouvisejících s převodem na nový portál vás budeme včas informovat