Výpis systémových zpráv

Dynamický nákupní systém městské části Brno-střed

Zadavatel městská část Brno-střed na začátku měsíce června úspěšně zavedl tři dynamické nákupní systémy (DNS), týkající se oprav bytových jednotek, které jsou ve vlastnictví zadavatele.

 

Zadavatel se na základě ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nechal při administraci smluvně zastoupit naší společností.

Jaké jsou výhody zavedení DNS? Přečtěte si více v celém článku.