Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Důležité upozornění - Povinná elektronizace

Výpis systémových zpráv

V polovině dubna přichází pro první skupinu zadavatelů povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních.

Koho se to týká?

Datum 18. dubna 2017 je z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) významným mezníkem pro část zadavatelů. Mezi tyto zadavatele patří Česká republika, organizační složky státu (z pohledu zákona se jedná o ministerstva a jiné správní úřady státu, která jsou zřízeny pouze zákonem a jejichž působnost zákon upravuje, dále Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky; obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu). Dále také centrální zadavatelé dle § 9 Zákona.

Jaké úkony je nutné provádět elektronicky?

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem doposud probíhala buď v listinné podobě, nebo elektronické. Zákon reflektuje požadavek na snížení administrativní zátěže zadavatelů i dodavatelů a zjednodušení celého procesu zadávání veřejné zakázky a proto, sice s odloženou účinností a postupně, nařizuje jednotlivým zadavatelům komunikovat výhradně elektronicky. Avšak i zákon připouští výjimky – víceméně technického či bezpečnostního charakteru viz §211 odst. 3. Plošná povinnost elektronické komunikace pro všechny zadavatele začne platit 18. 10. 2018.

Elektronizace zadávání veřejných zakázek je proces, při kterém bude vyžadována plně elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. V tomto procesu bude povinnosti zadavatelů nejen přijímat elektronicky samotné nabídky prostřednictvím elektronického nástroje, ale také většinu právních úkonů provádět elektronicky. Situace nedopadá na veškeré úkony, neboť sám zákon připouští provedení některých úkonů ústní formou.

Probíhající zakázky

Spuštění povinné elektronizace dopadá bez výjimky i na řízení, které aktuálně probíhají. Pro Zadavatele tedy toto datum s sebou nese i nutnou kontrolu zadávací dokumentace a její případnou úpravu. V praxi to znamená, že pokud probíhá příjem nabídek k veřejné zakázce, a zadavatel doposud neumožnil příjem nabídek elektronicky, je od 18. 4. 2017 povinen elektronický příjem umožnit. Tato změna musí být reflektována i do textu samotné zadávací dokumentace. Změna textu ZD má pak za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek, minimálně o zákonem stanovenou dobu.

Certifikace elektronických nástrojů

V souvislosti s povinností používat elektronické nástroje je důležité zmínit povinnost zadavatele prokázat schodu použitého nástroje se zákonem, což se dá udělat vždy předložením certifikátu příslušného nástroje. Všechny nástroje společnosti QCM jsou certifikovány: E-ZAK, Vhodne-uverejeni.cz i elektronické tržiště Gemin. Seznam certifikovaných nástrojů najdete na stánkách MMR: http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Seznam-certifikovanych-el-nastroju-dle-zakona-c-134-2016-Sb