Výpis systémových zpráv

Dotované veřejné zakázky – speciální školení

Máte zájem o podrobný návod a příklady od odborníka s dlouholetou praxí v oboru? Chcete mít přehled o všech svých povinnostech? Potřebujete se vyvarovat chyb a znát možnosti obrany proti kontrolním orgánům?

 

Pokud ano, pak věříme, že vás zaujme toto unikátní školení vedené Mgr. Martinem Hadašem, LL.M., vedoucím odboru veřejných zakázek Masarykovy univerzity, specialistou na zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z operačních programů EU.

Seznámí vás s povinnostmi, které jste povinni splnit ve vztahu k výběru dodavatelů pro realizaci svých projektů a upozorní vás na rizika vyplývající z nedodržení závazných postupů pro zadávání zakázek v rámci dotačních programů (zejména spolufinancovaných z fondů EU). Vše proloží mnoha příklady z vlastní bohaté praxe.

Poslední letošní školení se uskuteční ve středu 16. 11. 2016 v Praze. Bližší informace a přihlášku najdete zde: Dotované veřejné zakázky.

 Aktuální přehled všech školení a workshopů najdete na našem webu  QCM školení v sekci ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE, který průběžně aktualizujeme a doplňujeme.