Výpis systémových zpráv

Zákon o veřejných zakázkách publikován

Zákon o veřejných zakázkách byl dne 29. 4. 2016 uveřejněn ve Sbírce zákonů.

 

Nový zákon o veřejných zakázkách se stal dne 29. 4. 2016 platným - tento den byl uveřejněn ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2016. Plné znění zákona najdete zde: (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=20025). Zákon nabývá účinnosti dne 1. 10. 2016. Pro elektronizaci veřejných zakázek jsou však důležité i prováděcí předpisy, na jejichž zveřejnění teprve čekáme.