Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Zvýšení traťové rychlosti Ústí n.L. - Cheb -...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 20.08.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.08.2012
Označení verze Aktuální  (20.08.2012 13:42:34)
Systémové číslo P12V00002017
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zvýšení traťové rychlosti Ústí n.L. - Cheb - projektová dokumentace
Druh Služby
Popis Předmětem zadání je vypracování přípravné dokumentace (dále PD) souboru opravných prací a realizační dokumentace zabezpečovacího zařízení a pro ostatní soubory a objekty, ktere budou dotčeny zvýšením trat'ové rychlosti, v souladu se zadávací dokumentací. Základním podkladem pro zpracování dokumentace je technická dokumentace zadavatele - podklady správce pro zpracování dokumentace souboru opravných prací ,Zvýšení trat'ove rychlosti Ústí n.L. - Cheb - projektová dokumentace".
Dokumentace rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v nezbytném rozsahu pro možnost zadání realizace stavby. Zhotovitel dokumentace musí sledovat zpracování nejvhodnějšího technického a ekonomického řešení.
a) PD stavby bude zpracována dle zadavací dokumentace. PD stavby bude zpracována v souladu se Směrnicí generálního ředitele č.11/2006 ,Dokumentace pro přípravu staveb na
železničních drahách celostátních a regionálních", vydané pod č.j.:13 511106-0P dne 30.06.2006,ve zněni Změny č. 1, vydané pod Č. j.: 24052/10/0TH s platností od 01.06.2010, přílohy č. 6 k
opatření ČD DDC Č. j. 1009/94-07 ,Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi" č. j.: 1213311998 ze dne 30.11.1998, ve znění pozdějších změn a dodatku č. 11 k opatření VŘ DDC č. j.: 1009/94 (Úvodní list) č. j.: 100/03-KVŘ DDC ze dne 16.01.2003.
b) PD stavby bude zpracována dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (č. j.: S 501/2010-0KS ze dne 08.01.2010 s účinností od 01.02.2010, třeti aktualizované vydání, změna č. 7). Nákladová část bude zpracována dle platného znění Směrnice generálního ředitele č.20/2004, vydané pod Č. j.: 4 124/04-0I dne 08.11.2004 s učinností od 01.12.2004 ,Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů".
c) Struktura a tvar digitální dokumentace musí být vytvořena dle ,Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi" č. j. 12133/1998 ze dne 30.11.1998 v platném znění a dle aktualizovaného "Prováděcího opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby" (č.j. 234711999-07 ze dne 03.12.1999, ve znění č.j.1162/2002-07 ze dne 17.05. 2002, č.j. 1615/2003-07 ze dne 21.08. 2003 a č.j. 6154/04-0I ze dne 0 1.11.2004), v souladu se Směrnicí SŽDC č.19/2006 vydanou pod č. j.: 38562/06-0P ze dne 25.01.2007- účinnost od 01.02. 2007 ,Standardizace aplikačního SW, formátů a způsob předávání dat v oblasti IT ŽDC SŽDC"- kromě bodu 5.9 Přilohy č.l - SW ASPE a formát *.dnr.
d) PD stavby bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi s výkazem výměr, včetně všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude předmět veřejné zakázk y na stavební práce jednoznačně a objektivně popsán.
Počet vyhotovení: PD - 4 x listinná forma; 2 x digitální forma
RD - 4 x listinná forma; 2 x digitální forma
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Železniční stavitelství
Datum ukončení příjmu nabídek 31.08.2012 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO 70994234
Adresa
Dlážděná 1003
11000 Praha 1, Nové Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053451

Nahoru