Výpis systémových zpráv

ZS BLŠANY – REKONSTRUKCE STŘECHY

Datum uveřejnění 06.12.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 07.12.2018
Označení verze Aktuální  (27.02.2019 10:24:24)
Systémové číslo P18V00009418
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZS BLŠANY – REKONSTRUKCE STŘECHY
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je rekonstrukce střechy na hale pro česání chmele, a to dle specifikace uvedené v zadání VŘ a jeho přílohách.

Předmět zakázky spočívá ve výměně střešní krytiny, přičemž stávající střešní krytina bude demontována a vyměněna za krytinu novou.
Nově položená krytina musí vyhovovat svou zátěží na stávající krov.
S výměnou střešní krytiny se musí vyměnit i laťování, neboť stávající latě jsou pro nové druhy krytin nevyhovující.
Součástí zakázky je také výměna klempířských prvků, včetně okapového systému.
Nedílnou součástí zakázky je také odvoz a zákonná likvidace veškerého odpadu, vzniklého činností vybraného dodavatele této zakázky.
Zadavatel konstatuje, že v rámci smluvního ujednání je uvedeno, že původcem veškerého odpadu, vzniklého při realizaci této zakázky, je vybraný dodavatel. Pokud zákonné normy nebo jiné závazné předpisy, platné na území ČR, týkající se ochrany životního prostředí a/nebo nakládání s odpady, vyžadují předložení dokladů o ekologické nebo jiné likvidaci odpadu, bude takový doklad předán také zadavateli VŘ pro případné použití vůči orgánům státní správy a samosprávy.
Další podklady pro realizaci zakázky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
• Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zemedelska-spolecnost-blsany-s-r-o
Zadavatel s ohledem na charakter zakázky neumožňuje dílčí plnění. Nabídka musí být účastníkem předložena na celý rozsah předmětu zakázky.

6.2 Místní šetření
Prohlídka místa plnění zakázky bude provedena dne 10. 12. 2018 v 10:00 hod. nebo dne 11. 12. 2018 v 10:00 hod., na adrese: Zemědělská společnost Blšany s.r.o., Náměstí 107, 43988 Blšany
Pro možnost účasti na místním šetření je nezbytné, aby účastníci zaslali kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové řízení přihlášku s uvedením termínu prohlídky, obchodního jména účastníka
a jména osob, které se za účastníka místního šetření zúčastní.


6.3 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 500.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Střechy
  • Okna, dveře a související položky
  • Pokládka střešních krytin a nátěry střech
  • Klempířské práce a montáž okapových žlabů
  • Opravy a údržba střech
Datum ukončení příjmu nabídek 15.01.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Zemědělská společnost Blšany s.r.o.
IČO 47782455
Adresa
Náměstí 107
43988 Blšany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 527599

Nahoru