Výpis systémových zpráv

„Zpracování územního plánu č. 2“

Datum uveřejnění 16.10.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 16.10.2020
Označení verze Aktuální  (02.07.2021 07:20:25)
Systémové číslo P20V00008695
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Zpracování územního plánu č. 2“
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování změny územního plánu č. 2 Městyse Škvorec.

V této souvislosti bude Zadavatel požadovat ze strany vybraného dodavatele provedení následujících činností:

1) Provedení aktualizace hranice zastavěného území;
2) Povinnost uvést do souladu údaje uvedené v katastru nemovitostí a skutečný stav s údaji uvedenými v územním plánu v nezastavěném území, zejména pro druh pozemku ostatní plocha.
3) Prověřit a zapracovat výsledky dosažené pozemkovými úpravami, především plány společných zařízení.

Realizace předmětu plnění této veřejné zakázky bude provedena na základě přiložených příloh, tj. přílohy č. 1 – Vyhodnocení projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Škvorec a přílohy č. 2 Zprávy o uplatňování územního plánu Škvorec.

Bližší specifikace předmětné činnosti je dále uvedena v Příloze č. 3 této výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, kterou je Smlouva o dílo.

Zadavatel uzavře na plnění předmětné veřejné zakázky Smlouvu o dílo s jedním vybraným dodavatelem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Územní plánování a architektura krajiny
  • Územní plánování
Datum ukončení příjmu nabídek 16.11.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „Zpracování územního plánu č. 2“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MĚSTYS ŠKVOREC
IČO 00240869
Adresa
Masarykovo náměstí 122
25083 Škvorec
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 349812

Nahoru