Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 21.01.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.01.2013
Označení verze Aktuální  (21.01.2013 14:31:30)
Systémové číslo P13V00000243
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení stavby akce: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem – Infrastruktura
Druh Služby
Popis Předmět veřejné zakázky (dále jen VZ):
Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení stavby akce: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem – Infrastruktura.

Stručný popis VZ:
Plánovaná bytová výstava ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za pivovarem je situována uvnitř obytné zóny do území, které je doposud využívané zemědělsky. Na tuto plánovanou výstavbu byla zpracována územní studie autorizovaným architektem Ing. arch. Milanem Košařem a byla zaevidována prostřednictvím webové aplikace iLAS do systému Evidence územně plánovací činnosti v ČR.
Dostupná je na webových stránkách zadavatele:
(http://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/8726-uzemni-studie-pole-za-pivovarem-vysoke-myto-peklovce)

Zadavatel rozdělil výstavbu na 1. a 2. etapu:
1. etapou se rozumí výstavba infrastruktury pro 30 rodinných domů:
3 řadové domy (celkem 19 BJ)
6 RD (2NP) v ulici Rokycanova
5 RD (1-2NP) v ulici Školní
vč. podmiňujících investic, viz. Příloha č. 6 a vč. doprovodných investic, tj. napojení na stávající infastrukturu, přeložek inženýrských sítí a úprav povrchů stávajících komunikací dotčených výstavbou infrastruktury.
2. etapou se rozumí výstavba infrastruktury pro dalších 23 rodinných domů:
7 RD (2NP),
16 RD (1-2NP)
vč. podmiňujících investic, viz. Příloha č. 6 a vč. doprovodných investic, tj. napojení na stávající infastrukturu, přeložek inženýrských sítí a úprav povrchů stávajících komunikací dotčených výstavbou infrastruktury.

Etapizace výstavby je zřejmá z Přílohy č. 1 - Etapizace výstavby.
1. a 2. etapa bude realizována v území označeném v územním plánu města jako lokalita BI I/9z + lokalita na severním okraji a lokalita na západním okraji lokality BI I/9z, označená jako lokalita BH a.1/z, viz. Příloha č. 4 – Územní plán Vysoké Mýto – výřez hlavního výkresu a viz. Příloha č. 2 – Vysoké Mýto – Peklovce – Uzemní studie od Ing. Milana Košaře, Ateliér ARCHIKO, Husova 1848, 530 03 Pardubice z 06/201 na odkaze:
http://urad.vysoke-myto.cz/images/stories/uzplany/vm/2010/hlavni_vykres.pdf

Prvním stupněm projektové dokumentace je projektová dokumentace pro územní řízení (dále také DUR), která bude zpracována jako celek pro celé zájmové území, tj. pro 1. a 2 . etapu, vč. podmiňujících investic, viz. Příloha č. 6 a vč. doprovodných investic, tj. napojení na stávající infastrukturu, přeložek inženýrských sítí a úprav povrchů stávajících komunikací dotčených výstavbou infrastruktury.
Zadavatel požaduje, aby součástí DUR bylo propojení ulic Školní, Mánesova a Pivovarská (komunikace a chodníky, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, veřejné osvětlení), viz. Příloha č. 5 – Situace k propojení ulic Školní, Mánesova a Pivovarská.
Součástí DUR bude kvalifikovaný propočet nákladů rozdělený do stavebních objektů.

Druhým stupněm projektové dokumentace je projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také DSP), pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby (dále také DPS).
DSP, DPS bude zpracována pro 1. etapu bytové výstavby, vč. podmiňujících investic, viz. Příloha č. 6 a vč. doprovodných investic, tj. napojení na stávající infastrukturu, přeložek inženýrských sítí a úprav povrchů stávajících komunikací dotčených výstavbou infrastruktury.

S ohledem na dimenzování inženýrských sítí bude uchazeč v PD uvažovat s rezervou cca 100 bytových jednotek pro budoucí výstavbu v lokalitě BH a.1/z.
Součástí DSP, DPS bude mj. výkaz výměr a rozpočet a to na každý stavební objekt samostatně.

Podrobné vymezení předmětu VZ je v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.


Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 05.02.2013 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky http:// http://deska.vysoke-myto.cz/verejne-zakazky
Smlouva Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení stavby akce: Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem – Infrastruktura
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Vysoké Mýto
IČO 00279773
Adresa
B.Smetany 92
56632 Vysoké Mýto
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053784

Nahoru