Výpis systémových zpráv

Zpracování architektonického, technického a provozního řešení projektu Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá – vícepráce V.

Datum uveřejnění 05.09.2014  
Označení verze Aktuální  (13.10.2014 11:35:00)
Systémové číslo P14V00005941
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování architektonického, technického a provozního řešení projektu Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá – vícepráce V.
Druh Služby
Popis Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo rozšiřuje předmět smlouvy o dílo o nový dodatečný rozsah výkonu autorského dozoru při realizaci projektu, resp. veřejné zakázky Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá.

Důvody nutnosti změn v činnosti zhotovitele vyvstaly v průběhu realizace předmětu shora uvedené veřejné zakázky, neboť opakovaně došlo k objevení několika zásadních nálezů
a objevů, zejména pak historicky cenných konstrukcí, staveb či jejich částí. V důsledku toto byly souladu se stanovisky státního orgánu památkové péče aktualizovány projektové dokumentace o práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V rámci veřejné zakázky „Zpracování architektonického, technického a provozního řešení projektu Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá“ byl mimo jiné stanoven rozsah výkonu autorského dozoru při realizaci projektu na 582 hodin a celkovou cenu 320.000,--Kč. S ohledem na velké množství nepředvídatelných nálezů, je nezbytně nutná přítomnost projektantů na stavbě v rámci výkonu autorského dozoru.

Dodatek č. 12 v zájmu zamezení pochybností ohledně předmětu zakázky opravuje formulaci uvedenou v dodatku č. 11.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 140 800,00 Kč
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Karlovarský kraj
Předmět CPV
  • Architektonické a související služby
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kanonie premonstrátů Teplá
IČO 00479365
Adresa
Klášter 1
36461 Teplá
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 225046

Nahoru