Výpis systémových zpráv

Zpracování architektonického, technického a provozního řešení projektu Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá

Datum uveřejnění 03.04.2013  
Označení verze Aktuální  (31.08.2015 11:21:55)
Systémové číslo P13V00001603
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování architektonického, technického a provozního řešení projektu Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá
Druh Služby
Popis Předmětem dodatku č. 4 ke SoD je posunutí termínů dokončení dílčích částí díla včetně jejich návaznosti na úhrady za plnění dílčích částí díla. Posuny termínů jsou způsobeny okolnostmi, které zhotovitel nemohl předjímat a nemůže je žádným způsobem ovlivnit - a) FVE - nesouhlas SPÚ s realizací FVE na určených pozemcích, který musí být řešen vydáním pozemků objednateli v rámci tzv. církevních restitucí, ad b) MVE - usnesení Městského úřadu Mariánské Lázně.

ZADAVATEL UPOZORŇUJE, ŽE TÍMTO DODATKEM KE SMLOUVĚ NEDOŠLO KE ZVÝŠENÍ CENY DÍLA, A TUDÍŽ SE NEJEDNÁ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU. UVEŘEJNĚNÍ TOHOTO DODATKU JE STANOVENO UST. § 147A ZVZ.

Předmětem dodatku č. 5 je personální doplnění managementu projektu, a současně promítnutí změny sazby DPH do smlouvy o dílo, k níž došlo k 1. 1. 2013, konkrétně explicitní zakotvení skutečnosti, že výše DPH se odvíjí od platných a účinných právních předpisů.

Zadavatel uvádí, že dodatek č. 5 nemá další vliv na realizaci díla, nedochází k rozšíření předmětu díla, navýšení ceny jednotlivých výkonů apod. Uveřejnění tohoto dodatku, ačkoli tím nedochází k zadání nové veřejné zakázky, vyžaduje ustanovení § 147a ZVZ.

Předmětem dodatku č. 7 je posun dílčích termínů realizace díla, pokud jde o vybavení interiéru. Důvodem uzavření dodatku je zejména změna partnerů projektů, a z toho vyplývající nové požadavky na využití interiéru. Podrobnosti jsou uvedeny v textu dodatku. Dodatek č. 7 se uveřejňuje vč. přílohy. Dodatkem č. 7 nedochází ke změně ceny díla. Zadavatel z důvodu přehlednosti uveřejňování jednotlivých dodatků uvádí, že dodatek č. 6 je uveřejněn v části profilu zadavatele označené názvem této veřejné zakázky s dovětkem "vícepráce II."
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 0,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Karlovarský kraj
Předmět CPV
  • Architektonické a související služby
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kanonie premonstrátů Teplá
IČO 00479365
Adresa
Klášter 1
36461 Teplá
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 225046

Nahoru