Výpis systémových zpráv

Zpracování architektonického, technického a provozního řešení projektu Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá

Datum uveřejnění 28.02.2013  
Označení verze Aktuální  (01.03.2013 16:15:26)
Systémové číslo P13V00000835
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zpracování architektonického, technického a provozního řešení projektu Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá
Druh Služby
Popis Jedná se o revizi vybraných okruhů Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2011 z důvodu změn v činnosti zhotovitele, vyvstalých v průběhu realizace díla. Důvodem změn v činnosti zhotovitele je zejména:
- pozastavení projekčních prací na interiérech, přičemž tyto skutečnosti jsou též zřejmé ze zápisu z jednání dne 19. 9. 2012, konaném za účasti příslušných zástupců objednatele, zhotovitele a Ministerstva kultury ČR,
- změna rozsahu činností a posun termínu dokončení činností definovaných v dodatku č. 2 z důvodu prodloužení odsouhlasení Oznámení o změně projektu
- posun termínů inženýrské činnosti upravované v dodatku č. 1 z důvodu návaznosti na pozastavené práce z dodatku č. 2,
- schválení zákona o církevních restitucích a z něj vyplývajících omezení projednávání a povolení stavby na restitucí dotčených pozemcích.

ZADAVATEL UPOZORŇUJE, ŽE TÍMTO DODATKEM KE SMLOUVĚ NEDOŠLO KE ZVÝŠENÍ CENY DÍLA, A TUDÍŽ SE NEJEDNÁ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU. UVEŘEJNĚNÍ TOHOTO DODATKU JE STANOVENO UST. § 147A ZVZ.

TÍMTO DODATKEM NAOPAK DOŠLO KE SNÍŽENÍ CENY DíILA, NA CO ZADAVATEL TÍMTO UPOZORŇUJE.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 0,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Karlovarský kraj
Předmět CPV
  • Architektonické a související služby
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kanonie premonstrátů Teplá
IČO 00479365
Adresa
Klášter 1
36461 Teplá
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 225046

Nahoru