Výpis systémových zpráv

„Zpevněná plocha u objektu občanské vybavenosti – kostela v Hukovicích“

Datum uveřejnění 15.08.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.08.2018
Označení verze Aktuální  (19.12.2018 14:24:23)
Systémové číslo P18V00006702
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Zpevněná plocha u objektu občanské vybavenosti – kostela v Hukovicích“
Druh Stavební práce
Popis Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Pokud na některých místech výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace zadavatel odkazuje na příslušná ustanovení zákona, jedná se o izolované odkazy návodného charakteru, nikoli o aplikaci režimu zákona. Zadavatel i uchazeči se budou přiměřeně řídit citovanými ustanoveními. Pokud je v této zadávací dokumentaci, či jiném dokumentu odkazováno na veřejnou zakázku, pak se jedná o tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vybudování zpevněných ploch kolem kostela v Hukovicích o výměře cca 200 m2, dále pak vybudování 17 m dešťové kanalizace a zhotovení 23 m dlouhé opěrné zídky. Cílem projektu je vytvoření nové souvislé zpevněné plochy na p.č.1 k.ú. Hukovice. Bližší informace o stávajícím stavu a postupu prací jsou uvedeny v projektové dokumentaci vyhotovené Monikou Máchovou z Libhoště, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Pro nacenění prací prosím použijte Přílohu č. 2 k této zadávací dokumentace.

Klasifikace zakázky: 45233160-8 - chodníky a jiné zpevněné povrchy
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Datum ukončení příjmu nabídek 22.08.2018 16:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „Zpevněná plocha u objektu občanské vybavenosti – kostela v Hukovicích“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Bartošovice
IČO 00297721
Adresa
Bartošovice 135
74254 Bartošovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 644657

Nahoru