Výpis systémových zpráv

Zhotovení Územního plánu Neplachovice

Datum uveřejnění 30.01.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.01.2013
Označení verze Aktuální  (05.03.2013 11:10:20)
Systémové číslo P13V00000373
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zhotovení Územního plánu Neplachovice
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace „Územní plán Neplachovice“ v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními souvisejícími předpisy.

Součástí zakázky je dále zpracování doplňujících průzkumů a rozborů, technická spolupráce při zpracování návrhu zadání územního plánu na základě územně analytických podkladů v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek včetně prezentace navrhované strategie řešení občanům obce Neplachovice, a případné vyhodnocení vlivů koncepce na udržitelný rozvoj území (pokud bude KÚ Moravskoslezského kraje požadováno) v částech C až F. Vyhodnocení vlivů koncepce na udržitelný rozvoj území v částech A a B (posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a na soustavu Natura 2000) není součástí této veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Územní plánování
Datum ukončení příjmu nabídek 11.02.2013 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Neplachovice
IČO 00561193
Adresa
Na Návsi 16
74774 Neplachovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60059720

Nahoru