Výpis systémových zpráv

„ZBOROVICE DOSTAVBA KANALIZACE II. ETAPA“

Datum uveřejnění 21.12.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.12.2015
Označení verze Aktuální  (29.08.2016 22:32:36)
Systémové číslo P16V00002947
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Původní systémové číslo P15V00000002
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „ZBOROVICE DOSTAVBA KANALIZACE II. ETAPA“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je podchycení a odvedení splaškových vod, které dosud nabyly připojeny na kanalizační síť obce Zborovice, čištěné na ČOV Zborovice. Navrhuje se splašková a jednotná kanalizace, s podchycením stávající jednotné kanalizace. Pro toto podchycení se navrhuje pět odlehčovacích komor s ohledem na stávající inženýrské sítě. Stávající jednotná kanalizace je odlehčována do přítoků vodoteče Lipina. Kanalizace je navržena jako gravitační. Po uvedení navrhované stavby do provozu budou přípojky splaškových vod přepojeny do nové splaškové kanalizace, se zrušením stávajících septiků a domovních čistíren. Dopojení splaškovou kanalizace z RD a rušení septiků není předmětem této stavby, bude zajišťováno vlastníky jednotlivých nemovitostí.

Celková délka navrhovaných stok: 1212 m

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy této zadávací dokumentace:
• Projektová dokumentace
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
• návrh smlouvy o dílo
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Zborovice
IČO 00287920
Adresa
Hlavní 37
76832 Zborovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru