Výpis systémových zpráv

Závlahová nádrž Mikulov

Datum uveřejnění 29.11.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 29.11.2018
Označení verze Aktuální  (07.04.2020 15:45:43)
Systémové číslo P18V00009307
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Závlahová nádrž Mikulov
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Odesláním elektronické výzvy přes systém
Popis Předmětem stavebních prací je realizace zakázky Závlahová nádrž Mikulov.
Rozsah stavebních prací je stanoven projektovou dokumentací „Závlahová nádrž Mikulov“,
číslo zakázky 8/15, kterou zpracovala firma Jaromír Parolek, projektové práce, Popice 27, 669 02 Znojmo, IČ: 41606795.
Technický rozsah VZ definuje Zadávací dokumentace, Dokumentace pro podání nabídky
Část 3: Technické podmínky – projektová dokumentace, položkový rozpočet „slepý“.
Součástí předmětu plnění je vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby
3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nosiči.
Součástí předmětem plnění je zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nosiči.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 14 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 17.12.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Závlahová nádrž Mikulov
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Landmann s.r.o.
IČO 60736666
Adresa
Kapucínská 185
69201 Mikulov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-038050

Nahoru