Výpis systémových zpráv

Pořízení technologie do společnosti PTV

Datum uveřejnění 14.02.2018  
Označení verze Aktuální  (16.04.2018 22:21:47)
Systémové číslo P18V00001052
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Pořízení technologie do společnosti PTV
Druh Dodávky
Popis 1) Identifikace zadavatele
Název: PTV, spol. s r.o.
Sídlo: Československé armády 23, 253 01 Hostivice
Zastoupený: Jiří Měšťánek, jednatel
IČ: 00222640
DIČ: CZ00222640

Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:

Název: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Sídlo: Veveří 3163/111, 616 00 Brno
IČ: 29377099
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Zadavatel se rozhodl nechat se na základě příkazní smlouvy zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením výše uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.

2) Název zakázky
Pořízení technologie do společnosti PTV

3) Druh zakázky
- Dodávky.

4) Předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodávka technologie laserového řezacího pracoviště a technologie pro dělení materiálu vodním paprskem
Zadavatel se rozhodl rozdělit tuto zakázku na 2 dílčí části, v rámci jednotlivých částí bude pořízeno:

Část A: Laserové řezací pracoviště
Část B: Technologie pro dělení materiálu vodním paprskem

Uchazeč může předložit nabídku na celý rozsah dodávky A a B uvedený v zadávací dokumentaci a jejích přílohách dohromady, nebo jen pro každou část zakázky A nebo B zvlášť.

Podkladem pro vypracování nabídky je technická specifikace pro každou část zakázky, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 1.
Uchazeč ve své nabídce předloží specifikaci zařízení dle přílohy č. 1 Technická specifikace, ze které bude patrné, že požadované parametry jím nabízené plnění splňuje.
Pokud nabídka uchazeče nebude splňovat minimální požadavky definované v příloze č. 1 Technická specifikace, bude to důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího hodnocení a vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

- Zadavatel umožňuje dílčí plnění.

5) Lhůta a místo pro podání nabídky
- Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 19. 3. 2018 v 14: 00 hod

- Nabídky budou doručeny na pobočku osoby zastupující zadavatele:

EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Vladislavova 250
397 01 Písek
(Technologické centrum Písek - šedivá budova)

6) Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

7) Další (nepovinné) informace
- Předpokládaná hodnota zakázky je 20 150 000 Kč bez DPH
Část A: Laserové řezací pracoviště 10 250 000 Kč bez DPH
Část B: Technologie pro dělení materiálu vodním paprskem 9 900 000 Kč bez DPH

- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 20 150 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Obráběcí a tvářecí stroje s laserem a obráběcí centra
  • Speciální obráběcí a tvářecí stroje
  • Kovoobráběcí a tvářecí stroje
  • Obrábění kovů
Datum ukončení příjmu nabídek 19.03.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název PTV, spol. s.r.o.
IČO 00222640
Adresa
Československé armády 23
25301 Hostivice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru