Výpis systémových zpráv

Zateplení haly společnosti METAL – POVRCHOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Datum uveřejnění 25.09.2018  
Označení verze Aktuální  (23.11.2018 10:11:02)
Systémové číslo P18V00007850
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zateplení haly společnosti METAL – POVRCHOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Druh Stavební práce
Popis 1) Identifikace zadavatele
Název: METAL-POVRCHOVÉ ÚPRAVY, s.ro.
Sídlo: Mohelno č. p. 322, 675 75 Mohelno
IČ: 26237491
DIČ: CZ26237491

Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:

Název: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Sídlo: Veveří 3163/111, 616 00 Brno
IČ: 29377099
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Zadavatel se rozhodl nechat se na základě příkazní smlouvy zastoupit při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením výše uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.

2) Název zakázky
Zateplení haly společnosti METAL – POVRCHOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

3) Druh zakázky
Stavební práce

4) Předmět zakázky
Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající v zateplení haly bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. st. 184/11 a p.č. st. 184/12 v k.ú. Letkovice, ve vlastnictví společnosti METAL-POVRCHOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., zahrnující zateplení obvodového pláště a střechy – STŘECHA NE objektu včetně výměny oken, dveří a vrat.
Podkladem pro vypracování nabídky je technická specifikace, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 1. a která rovněž obsahuje projektovou dokumentaci včetně slepého výkazu výměr.
Uchazeč ve své nabídce předloží specifikaci zařízení dle přílohy č. 1 Technická specifikace včetně kompletně oceněného výkazu výměr.
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení tak, aby nedošlo k narušení nebo omezení hospodářské soutěže.! Zadavatel zároveň upozorňuje a doporučuje zadavatelům v případě nejasností využít institutu dodatečných informací.

- Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

5) Lhůta a místo pro podání nabídky
- Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 5. 11. 2018 v 10: 00 hod VIZ DODATEČNÁ INFORMACE 2
- Nabídky budou doručeny na pobočku osoby zastupující zadavatele:

EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
Vladislavova 250
397 01 Písek
(Technologické centrum Písek - šedivá budova)6) Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info


7) Další (nepovinné) informace
- Předpokládaná hodnota zakázky je 4 300 000 Kč bez DPH

- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 300 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Tepelné izolace
Datum ukončení příjmu nabídek 05.11.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název METAL-POVRCHOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
IČO 26237491
Adresa
Mohelno 322
67575 Mohelno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru