Výpis systémových zpráv

Zateplení a výměna oken bývalé MŠ

Datum uveřejnění 18.03.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.08.2012
Označení verze Aktuální  (18.03.2013 09:34:25)
Systémové číslo P13V00001147
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Zateplení a výměna oken bývalé MŠ
Druh Stavební práce
Popis Dům je konstrukčně postaven jako dvoupodlažní s valbovou střešní konstrukcí.

k objektu byla již v dřívějších letech realizována přízemní přístavba se sedlovou

střechou. Svým architektonickým a materiálovým řešením celkem navazuje na výraz

stávající architektury obce. Výtvarně a materiálově se uvažuje s hladkou

probarvenou plochou fasády bez výrazného členění, v odstínech sytých pastelových

barev a tmavé střešní krytiny. Objekt je napojen na stávající místní komunikaci v

obci.

Objekt je řešen jako dvoupodlažní částečně podsklepený s nevyužívaným prostorem

pod valbovou střešní konstrukcí se sklonem 38° a krytinou z keramických tašek.

Dispozičně je dum řešen tak, že v přízemí je umístěna mateřská školka, ve druhém

nadzemním podlaží jsou umístěny prostory pro rozšíření kapacity školky. Osvětlení

všech místností je řešeno jako přímé, odvětrání je kombinací přímého a nuceného v

prostoru hygienického zařízení. Dispoziční řešení domu umožňuje dostatečné

prosvětlení místností běžným denním světlem.

4. Popis VÝMENA OKEN

Je nezbytně nutné na tomto místě zdůraznit, že vzhledem k technologické návaznosti

a detailům napojení se musí výměna oken provést v předstihu nebo zároveň se

zateplením objektu kontaktním zateplovacím systémem.

I pres to, že se v tomto konkrétním případě jedná o výměnu sklepních oken, musí být

splněny obecné požadavky.

ZATEPLENÍ FASÁDY

Zateplení budov má kromě okamžitých úspor na vytápění radu dalších výhod a to,

ekonomických, technických a v neposlední radě estetických.

Ekonomickými důvody je úspora nákladu na vytápění /30-60%/ z toho vyplývající

nižší provozní náklady na výkon topné soustavy a z toho vyplývající její delší

životnost. Odstranění nákladu na dřívější opravy fasád a zaplísnění vnitrních sten a

nakonec prodloužení životnosti fasády.

Technickými důvody je zvýšení povrchové teploty vnitrní strany obvodových stěn, což

se rovná vyšší tepelné pohodě. Snížení rizika kondenzace a tím zamezení vzniku

plísní. Eliminace tepelných mostu a zamezení tepelných ztrát. Zvýšení tepelné

akumulace obvodové konstrukce. Nakonec je to zvýšená ochrana celé budovy.

Zateplovacím systémem se zároveň vyřeší nová barva a struktura fasády a celkový

estetický dojem.

Zásadně je nutné, aby na zateplení bylo použito certifikovaného systému, který

zaručí kvalitní materiály a také kde technici dohlíží na správnost provedení a detailu.

Po zahájení stavby a montáži lešení se očistí stávající omítka. Takto upravený

povrch je připraven pro lepení tepelného izolantu. Na obvodové zdivo se nalepí a

následně ukotví podle kotevního plánu izolační desky z fasádního stabilizovaného

polystyrenu v tl. 140 o objemové hmotnosti 20kg/m3. Hlavní plochy fasády jsou

zatepleny v tl. 140mm. Ostění u otvoru potom v tl. 30mm. Zakládací pás nad soklem

o plochy okolo vstupních dveří jsou zatepleny v minerální vatě o objemové hmotnosti

50-100kg/m3, nebo bude doložena certifikace požárního založení na lištu, což

vyplynulo z řešení PO bezpečnosti. Konkrétní schéma kladení jednotlivých materiálu

zateplení je ve výkresové části. Okenní otvory, vstupní otvory, vnější rohy na fasádě

a předsazené části před líc fasády se opatří zpevňující hranou z plastových profilu

s tkaninou. Na všech plochách se provede armovací vrstva ze skelné tkaniny

/perlinky/ a ze štěrkového tmelu. Pod finální omítkovinu se provede jako penetrace

barevný podkladní nátěr. před prováděním finální omítky se zakryjí otvory PVC

foliemi. Omítka se aplikuje na celé ploše fasády mimo kamenný sokl, ostění a

nadpraží otvoru. Nakonec se provedou ostatní práce osazení fasádních mřížek,

úchytu hromosvodného vedení, osazení venkovních parapetu apod.

Základní komponenty
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Modernizace budov
Datum ukončení příjmu nabídek 30.08.2012 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Keblice
IČO 00526436
Adresa
Keblice 68
41002 Keblice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru