Výpis systémových zpráv

ZACHOTÍN – MODERNIZACE FARMY

Datum uveřejnění 13.12.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.12.2018
Označení verze Aktuální  (27.02.2019 10:55:05)
Systémové číslo P18V00009567
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ZACHOTÍN – MODERNIZACE FARMY
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou stavební úpravy a vybavení technologií stávající stáje, která bude rekonstruovaná na výkrm býků pro 224 ks, kteří budou ustájeni ve stelivovém provozu. Po realizaci zakázky bude stáj sloužit k odchovu mladého dobytka.
Stavebními úpravami dojde ke zlepšení kvality ustájení a tím i ke snížení pachových emisí do okolí.
Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.
Po ukončení realizace projektu se předpokládá i nadále s výkrmem býků v této stáji se zaměřením na produkci masa. Vlivem zlepšení welfare se dá předpokládat i zlepšení zdravotního stavu ustájených zvířat a celkové pohody ve stáji.
Ve stáji budou osazeny ionizátory.
Další podmínky zadání zakázky jsou uvedeny v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
• Příloha č. 2 - Výkaz výměr
Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/spv-pelhrimov-a-s
Zadavatel s ohledem na charakter zakázky neumožňuje dílčí plnění. Nabídka musí být účastníkem předložena na celý rozsah předmětu zakázky.
6.2 Prohlídka staveniště
Prohlídka staveniště bude umožněna dne 18. 12. 2018 v 10.00 hodin nebo dne 20. 12. 2018 v 10:00 hodin na adrese: SPV Pelhřimov, a.s., farma Zachotín, 393 01 Zachotín, okres Pelhřimov.
Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby účastníci zaslali kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové řízení přihlášku s uvedením obchodního jména firmy a jména osob, které se místního šetření zúčastní.
Přihlášku na prohlídku staveniště je nutné zaslat e-mailem kontaktní osobě zadavatele nejpozději jeden (1) pracovní den před termínem konání prohlídky staveniště.
Z organizačních důvodů žádáme účastníky, aby respektovali stanovené termíny prohlídky staveniště.
6.3 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky činí 5.200.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 200 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba zemědělských objektů
Datum ukončení příjmu nabídek 14.01.2019 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název SPV Pelhřimov, a.s.
IČO 25157507
Adresa
Plevnice 42
39301 Olešná
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 26014343

Nahoru